...
🛫 Przeczytaj więcej o infobiznesie, wiedzy finansowej, rozwoju osobistym. Biznes internetowy, biznes w Internecie, inwestycje, zarobki, zawody, opłacalne inwestycje, depozyty. Historie sukcesu, samorozwój, rozwój osobisty.

Zwrot z aktywów – 7 formuł obliczeniowych. Dla początkujących!

6

Żyjemy w dynamicznym świecie, w którym wszystko szybko się zmienia. Dotyczy to zarówno technologii, jak i życia codziennego. Najgorsze, gdy są to zmiany negatywne. Zwłaszcza gdy dotyczą nas osobiście. Na przykład możemy zostać zwolnieni w pracy z powodu automatyzacji biznesu, a teraz nasza wiedza nie ma już znaczenia. Dlatego musisz odpowiednio wcześnie przygotować się na negatywne wydarzenia. Najlepszym sposobem na to jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego. Aby to zrobić, musisz stworzyć rentowne aktywa o stabilnych i wysokich zyskach. Czym jest rentowność? Jakiego wzoru użyć do obliczenia rentowności i aktywów dla początkujących?

Zajmijmy się tym dalej.

Tak więc tworzenie rentownych aktywów jest głównym i najbardziej niezawodnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa finansowego. I to nie tylko w odległej przyszłości na emeryturze, ale także w chwili obecnej.

Podstawy inwestycji

Kompetentne inwestycje przynoszą właścicielowi stały dochód co miesiąc lub w innych odstępach czasu. Właśnie ten dochód pomoże nam w trudnych okresach życia.

Tworząc swój portfel inwestycyjny, musisz zadbać o jego podzielenie (dywersyfikację) na co najmniej dwie części. Jedna z nich będzie miała na celu zwiększenie naszego kapitału, a druga zapewni ochronę i bezpieczeństwo naszych funduszy.

Mianowicie, druga ochronna część naszego portfela zapewnia nam stały i stabilny dodatkowy dochód.

W pewnym momencie inwestor staje przed koniecznością przeprowadzenia analitycznych kalkulacji wyników swojego portfela inwestycyjnego. To działanie jest konieczne dla obiektywnej prognozy jego przyszłej wartości.

Bez takiej analityki nie sposób podjąć świadomej decyzji o wysokości kolejnej lokaty i jej terminowym wyrównaniu. Analityka będzie również potrzebna do zbudowania skutecznej strategii uzupełniania Twojej sprawy.

Zwrot z aktywów jest ważny

Kontrybutorzy mogą popełnić błąd w obliczeniach z powodu użycia nieprawidłowej formuły. Błędna ocena w planowaniu inwestycji niesie za sobą pewne ryzyka, a jej stosowanie w praktyce jest niedopuszczalne. Ceną błędu w obliczeniach będzie poziom życia na starość lub edukacja dzieci, w którymkolwiek z celów nastąpi spadek.

Zwrot z aktywów - 7 formuł obliczeniowych. Dla początkujących!

Znaczenie obliczeń

W tym celu konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod oceny inwestycji. Ale jak określić zwrot z aktywów? Przyjrzyjmy się im.

Ocena średniej stopy zwrotu z aktywów

Główny algorytm określania skuteczności jest następujący:

Całkowity zysk / depozyty*100%

Zysk oznacza saldo kwoty sprzedaży i/lub kwoty zakupu wartościowych akcji. Jeżeli inwestor prowadzi tabelę ze wszystkimi zrealizowanymi transakcjami i otrzymanymi dochodami, wówczas kalkulację wykonuje się w następującej kolejności:

Marża zysku = zysk i/lub strata na transakcję + otrzymane dywidendy – koszty.

Na przykład: deponent kupił akcje AvtoVAZ za 20 000 zł. Rok później sprzedał je za 25,0000.00 🪙.

Wysokość zysku netto wyniosła 5.000,00 🪙.

Kwota zysku 25% – (5 000/20 000,00)*100%

W tej formule jest jedna poważna wada, za jej pomocą obliczana jest tylko rentowność bezwzględna, niezależnie od metody uzyskania.

Obliczanie rocznego zysku

Dokładniejsze wyniki uzyskuje się oceniając roczną rentowność, nazywa się to również zwrotem portfela.

Dzięki tej analityce inwestor widzi, ile zarobi za każdy wprowadzony 🪙/dolar lub inną walutę za ten sam okres czasu.

Do wartości „ten sam okres" zajmie rok.

Rentowność (% rocznie) u003d (zysk w% * 365 dni) / okres inwestycji w dniach.

Na przykład deponent kupił papiery wartościowe Raiffeisenbanku za 20 000 i Gazpromu za 40 000. Po 6 miesiącach, w momencie wzrostu cen papieru, sprzedał akcje Raiffeisenbanku za 26.000.00 🪙. Cenne akcje Gazpromu zostały sprzedane za 55.000.00 🪙 12 miesięcy później.

Jeśli chodzi o średnią rentowność, ten parametr w procentach wynosi:

 • Raiffeisenbank – 6.000.00 rubli. lub 30,0%;
 • Gazprom – 15.000.00 rub. lub 37,5%.

Aby obiektywnie ocenić skuteczność tych zastrzyków finansowych, dane są przeliczane na roczne wartości procentowe:

Rentowność Raiffeisenbank=30%*365 dni/180 dni=60%

Rentowność inwestycji finansowych w Gazpromie = 37,5% * 365 dni / 365 dni = 37,5%.

Bardziej zyskownymi aktywami okazały się papiery wartościowe Raiffeisenbanku.

Obliczanie rentowności z uwzględnieniem przepływu środków

Jak obliczany jest roczny zwrot z portfela? W tym celu wysokość składki ustalana jest na początek roku sprawozdawczego i na jego koniec.

Przykład. Na początku okresu sprawozdawczego inwestor posiadał środki w wysokości 150.000,00 rubli. Dzięki opłacalnym wkładom sprawę na koniec roku oszacowano na 200 000 rubli. Zysk netto w tym przypadku wyniósł 50 000 🪙 lub 33% rocznie.

Ta metoda analizy opłacalności projektów ma jedną oczywistą wadę, przez którą występują zniekształcenia w liczbach. Ta metoda nie uwzględnia wszystkich możliwych transakcji środkami na koncie, a są to:

 • Wejście i wyjście waluty;
 • Uzyskiwanie dochodów „z zewnątrz”, na przykład dywidendy z papierów wartościowych.

Z powyższego przykładu. Jeśli na miesiąc przed oficjalnym końcem okresu sprawozdawczego deponent wpisał 50 000 🪙, jak wpłynie to na ostateczny wynik? Okazuje się, 50’000,00 🪙 dochodu lub 33% rocznie. Ale w tym przypadku ostateczny wynik wynosi zero.

Zwrot z aktywów - 7 formuł obliczeniowych. Dla początkujących!

Obliczanie rentowności

Druga opcja. Miesiąc później deponent wycofał 50 000 zł, w wyniku czego jego aktywa za cały rok były o 33% mniej niż pierwotnie. W rezultacie zwiększył objętość swojej sprawy o 50 000 .

Jak obliczyć średni roczny zwrot?

Jeżeli termin lokat wynosi kilka lat, to inwestor analizuje średnioroczną rentowność swoich inwestycji. W procesie dokonywania takiego odliczenia może przeanalizować najskuteczniejsze metody realizacji własnych celów – inwestycje w akcje i inne efektywne produkty finansowe.

Formuła oprocentowania składanego ma na celu zapewnienie, że kwota zakładu pozostanie taka sama. Parametr ten jest stały w lokatach bankowych, w innych sposobach inwestowania wartość ta zmienia się w czasie. Jak obliczyć zwrot z inwestycji?

Jeśli na koniec każdego okresu sprawozdawczego dochód zostanie wycofany, obliczenia są dość proste: dodają wszystkie zyski:

Zysk = Zysk #1+ Zysk #2+ Zysk #3

Na przykład, jeśli inwestycje w startup przyniosły 8% na początku, 10% w drugim roku, to w tym przypadku rentowność aktywa przez okres dwóch lat wyniesie 18%. Ta formuła działa przy stałych wypłatach zysków. Zdarza się, że inwestor reinwestuje zysk uzyskany z aktywa, wtedy zmienia się opisana powyżej formuła – zamiast dodawania następuje mnożenie.

Zysk = ((zysk #1+1) (zysk #2+1)-1) 100%.

Np. startup przyniósł 12% w pierwszym roku, 10% w drugim, 18% w trzecim roku. Cała rentowność aktywów zostaje przywrócona, a całkowite zainteresowanie zaczyna działać.

Rentowność = ((12%+1) (10%+1) * (18%+1) – 1) 100% = 45%.

W oparciu o poprzednią formułę 40% wynika z dodania odsetek, dodatkowe 5% uzyskuje się poprzez reinwestycję środków.

Analiza zwrotu z inwestycji

Ze względu na ciągłą zmianę rentowności wielu instrumentów finansowych wygodnie jest posługiwać się średnią. Ze względu na średnią rentowność możliwe jest dostosowanie zmian wartości do jednego wskaźnika liczbowego, co jest wygodne w użyciu do szczegółowej kalkulacji i analizy innych opcji inwestycyjnych

Obliczanie średniej rentowności depozytów

Istnieją dwie opcje obliczania średniego zysku:

 • W pierwszej metodzie nacisk kładziony jest na formułę całkowitego oprocentowania, gdzie znana jest dokładna kwota początkowych zastrzyków i dochodów, a także określana jest liczba okresów inwestycyjnych;
 • Druga metoda polega na znalezieniu średniej rentowności za ten sam okres. Algorytm obliczeniowy: Średni zwrot = ((liczba okresów inwestycyjnych (zysk nr 1 + 1) (zysk nr 2 + 1) * 1) 100%.

Obliczenie średniej wartości drugą metodą: startup w pierwszym kwartale sprawozdawczym miał rentowność 8%, w drugim 15%, w trzecim 5%, w czwartym 7%. Oblicz średnią rentowność za jeden kwartał sprawozdawczy.

Podstawianie wartości do algorytmu:

Średni zwrot = (((8%+1) (15%+1) (5%+1) (7%+1)) (14 – 1) 100%= (1,18*1,15 1,5 1,7) (14 – 1) 100%= 3,46035 -0,75= 0,49744 – 1 100% = 5%

W niektórych momentach dopracowanie średniej rentowności sprowadza się do określenia rocznego oprocentowania, jakie deponent napotyka w tekście broszur reklamowych lokat bankowych. Po ustaleniu dokładnej wartości opłacalności zastrzyków finansowych za dany okres, rentowność roczna wyliczana jest w oparciu o następujący algorytm:

Rentowność = (zysk z inwestycji / kwota inwestycji 365 / liczba dni depozytu) 100%.

Na przykład początkowa kwota inwestycji finansowych wynosi 20 000 USD, rentowność aktywów za 150 dni wynosi 3 000 USD. Jaka jest roczna stopa zwrotu?

W tym celu inwestor podstawia wartości cyfrowe do wzoru:

Wydajność = (3 000 USD / 20 000,00 USD 365/150 100% = 32,84% rocznie.

Obliczanie zysku z depozytu z uwzględnieniem wkładu i wyjścia

To zadanie jest odpowiednie dla doświadczonych inwestorów, którzy co miesiąc uzupełniają swoje portfele. Stale w momencie wejścia i wyjścia mianownik głównego wzoru do obliczania zmian wydajności – ilość wtrysków. Aby obliczyć dokładną rentowność depozytów, poznaj średnią ważoną wielkość depozytów, dokładnie oblicz zysk z depozytów, biorąc pod uwagę wejście / wyjście.

Zwrot z aktywów - 7 formuł obliczeniowych. Dla początkujących!

Formuła bogactwa

Analizę przeprowadza się zgodnie z następującą analogią:

 • Zysk – (kwota ostateczna + wolumen wypłat) – (kapitał początkowy – łączna kwota wpłat);
 • Dokładna wielkość średniej ważonej inwestycji jest obliczana poprzez podzielenie okresu inwestycji na części, podzielone przez transakcje wejściowe i wyjściowe: ilość zastrzyków = okres 1 kwota wpłaty + okres 2 (inwestycje + nakład – kwota wypłat nr 1 / długość okresu inwestycji.

Przykład tego algorytmu w praktyce: inwestor zasilił projekt kwotą 1000$, po 4 miesiącach wpłacił kolejne 300$. Po 5 miesiącach wypłacił 150 dolarów. Na koniec roku jego portfel inwestycyjny sięgnął 1800 dolarów. Jaka jest rentowność zainwestowanego projektu:

 • Etap 1 – obliczenie otrzymanego zysku z inwestycji: zysk = (1800 zł + 150 zł) – (1000 zł + 300 zł) = 650 zł;
 • Etap 2 — średni ważony zwrot z inwestycji: kwota depozytu =(4 1000$+6*(1000$+300$)+2 (1000$+300$-150$))/12=(4′ 000$+7’800$+2’300$)/12 = 1175$;
 • Etap 3 – kalkulacja rentowności: rentowność = (650 $/1’175 $) * 100% = 55,3%.

Współczynnik ostrości

Ten algorytm obliczeniowy służy również do oceny rentowności portfela inwestycyjnego. Formuła została po raz pierwszy opracowana i wprowadzona przez amerykańskiego ekonomistę Williama Sharpa. Algorytm pozostaje aktualny ze względu na możliwość oceny i obliczenia prawdopodobnych ryzyk i wyników. Algorytm wygląda tak:

KSh u003d (TAK – BD) / CO

Gdzie:

 • TAK – zwrot z aktywów za wskazany okres
 • DB – zwrot z zerowym ryzykiem
 • SD – odchylenie standardowe.

W zależności od wartości końcowej ekonomiści określają potencjalną opłacalność projektu. Wynikowa wartość ma 3 możliwe wyniki:

 • KSh >= 1 najbardziej znaczący wynik, wkład w ten projekt przyniesie pewien zysk;
 • KSh = 0 lub 1 – oznacza to wysoki stopień ryzyka, ze względu na opracowywaną szczegółową strategię. Zastosuj tego typu inwestycje dopiero po dokładnym przestudiowaniu;
 • KSh < 0 – strategia ma niską skuteczność, jej wykorzystanie w ramach portfela spowoduje szkody.

Główną zasadą wskaźnika Sharpe’a jest to, że możliwe jest znaczne zmniejszenie ryzyka poprzez wybór strategii o najwyższym wskaźniku. Inwestorzy zawsze kierują się tą zasadą przy wyborze konkretnej strategii.

Wady metody:

 • Nie zawsze jest jasne, jakie wartości należy wziąć pod uwagę. Algorytm ten nadaje się do wykonywania obliczeń przybliżonych, zaznaczę, że przy ustawianiu różnych wartości wynik znacznie się różni;
 • Ze względu na niedokładność porównań należy zastosować kilka wartości. Największy efekt przyniesie błędne obliczenie kilku wartości w tym samym okresie;
 • Nie ma potrzeby porównywania depozytów wysokiego i niskiego ryzyka, ponieważ wynik jest tutaj bardzo jasny.

Wszystkie te niuanse są brane pod uwagę podczas korzystania z tego algorytmu obliczeniowego.

Średnia roczna rentowność i algorytm CAGR

Średnia roczna wartość jest obliczana w prosty sposób – zsumuj całą rentowność okresu i podziel ją przez liczbę lat. Jeśli takich wskaźników jest niewiele, wynik takich obliczeń jest zbliżony do prawdziwych.

Jeśli potrzebne dane o rentowności nie są dostępne, ale kwoty kapitału początkowego i końcowego są dokładnie znane, to formuła CAGR świetnie sprawdza się w tej sytuacji:

(Cena portfela na koniec okresu / Cena portfela na początku) 1 / liczba lat – 1

Formuła ta jest odpowiednia w przypadku, gdy lokata została wprowadzona raz na początku, po czym deponujący nie dokonał żadnych transakcji na rachunku.

Metoda wyceny składek IRR lub wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

Jest to najłatwiejszy sposób oceny wyników wpłat i inwestycji. IRR to stopa procentowa, w której zapisana wartość zastrzyków finansowych jest równa wartości pierwotnej inwestycji. Za pomocą tej wartości ekonomicznej oceniane są perspektywy projektu.

DNB można łatwo obliczyć w tabelach programu Excel. Za pomocą tego szablonu obliczana jest rentowność dla każdego z okresów inwestycyjnych osobno lub dla okresu 6 na raz. W kolumnie daty wskaż dowolną żądaną datę. Jedyną kwestią jest to, że inwestor musi wprowadzić dane dla każdego uzupełnienia i wypłaty środków. W analizie wykorzystano algorytm – XIRR (CHISTVNDOH).

Oprócz DNB portfela, korzystając z tego narzędzia, inwestorzy przyglądają się łącznemu wzrostowi inwestycji, na ile jego wielkość różni się od kwoty zainwestowanego finansowania.

Główną cechą takiego kalkulatora w programie EXСEL jest określenie perspektyw inwestycji dla zdywersyfikowanych depozytów.

Zwrot z aktywów - 7 formuł obliczeniowych. Dla początkujących!

Bogactwo wyboru

Ważne niuanse inwestowania

Powszechne błędne wyobrażenie nowicjuszy w inwestowaniu wiąże się z małymi liczbami przy określaniu wyników. Początkujący inwestorzy uważają, że błąd 1-2% nic nie znaczy, uważają to za grosz. Pomnożenie 10000 🪙 przez 1% daje 1000 🪙, ta liczba wydaje się tak nieistotna. Rentowność określa się w ciągu jednego roku, ale jeśli spojrzysz na kwotę 1000 🪙 w kilku okresach inwestycyjnych. Dlatego ważne jest, aby podczas wykonywania obliczeń analitycznych uwzględnić wszystkie punkty, aby wynik był uzyskiwany z największą dokładnością.

Wniosek

Opisane algorytmy pomagają obiektywnie ocenić opłacalność inwestycji, głównym wskaźnikiem jest dokładność. Taki algorytm uwzględnia wszystkie niuanse związane z wejściem i wyjściem otrzymanych środków i otrzymuje prawidłowe obliczenie rentowności.

Gdy inwestor korzysta z usług zarządzania zaufaniem, ma zapewnione raportowanie dotyczące algorytmu raportowania, będzie mógł ocenić poprawność wykorzystania algorytmu przy ocenie rentowności swoich inwestycji.

Jeśli inwestor poważnie myśli o wyliczeniu opłacalności projektu, ponieważ ten parametr jest ważny przy analizie efektywności wkładu. Jeśli obliczenia zostaną wykonane niepoprawnie, stworzy to błędne wyobrażenie o skuteczności wybranej strategii dla Twoich inwestycji. Dlatego dla obiektywnej analizy i prawidłowego doboru strategii inwestycyjnej ekonomiści wybierają najdokładniejsze algorytmy, znając dokładny okres inwestycji.

Teraz wiesz, że rentowność jest ważnym wskaźnikiem dla inwestora. I rozumiesz, jak obliczyć to w procentach lub w skali roku. Jak również ocenić rentowność i aktywa.

Źródło nagrywania: finstroll.ru

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów