...
🛫 Дізнайтеся більше про інфобізнес, фінансову грамотність, особистісний ріст. Інтернет-бізнес, бізнес в інтернеті, інвестиції, заробіток, професії, вигідні інвестиції, депозити. Історії успіху, саморозвиток, особистісний ріст.

Аналіз компанії: як знайти точки зростання

3

Успішний підприємець виконує багато завдань: виробляє продукт чи надає послуги, формує особистий бренд, розробляє маркетингові стратегії. Не останнє місце у його роботі займає аналіз компанії: що можна поліпшити, у напрямі рухатися далі.

Настання пандемії та зміни в економіці призвели до того, що більша частина малого та середнього бізнесу закрилася. Відтак ті, хто залишився, задумалися про подальші дії. Багато підприємців начебто знають, куди йти, але боятися зробити крок у невідомість. Це як опинитися у своїй кімнаті, але у темряві. Зробиш неправильний крок – вдаришся ногою об табурет або розіб’єш кришталеву вазу. Так само і в бізнесі: багато хто боїться збільшених ризиків та потенційних проблем.

Тим не менш, більшій частині бізнесу доведеться думати про те, що змінити на краще. Для багатьох невеликих компаній це буде легко: часто підприємці не працюють над якістю сервісу та асортименту. До того ж вони не думають про додаткові продажі та систему зворотного зв’язку. У світлі останніх подій такий бізнес якщо і приносить прибуток, то невеликий, тож доведеться виходити на новий рівень.

Якщо характеристики, які варто покращити, вже не очевидні, починайте шукати точки зростання. Точки зростання – це конкретні способи збільшити ваш прибуток.

Фінансовий аналіз для успіху компанії

Фінансовий аналіз – це вивчення ключових фінансових показників та результатів проекту для коригування та створення управлінських, маркетингових, інвестиційних стратегій. Він дозволяє вчасно знайти помилки та посилити позитивні тенденції.

Насамперед почніть з макроекономічної ситуації у світі та в країні. Чи зростає економіка? Які показники ВВП, доходи населення, рівень безробіття та інфляція. Звертайте увагу на курс валюти та прогнози Центробанку. Тим часом оцініть становище галузі.

На сайті Московської біржі можна знайти показники галузевих індексів, переглянути презентації компаній для інвесторів. Припустіть, як може змінитися законодавство, яких наслідків для індустрії це призведе.

Тепер можна переходити до фінансових результатів компанії. Їх показують кілька звітів:

1 Бухгалтерський баланс відображає дані про кредити та позики, оборотний капітал, тобто поточні активи та зобов’язання. Також він містить інформацію про балансову вартість активів та власного капіталу. З іншого боку, відбиває джерела фінансування активів.

2 Звіт про фінансові результати відображає валовий прибуток, підсумковий прибуток, виручку, всі доходи та витрати за певний період. Показує підсумковий прибуток чи збиток.

3 Звіт про рух коштів дає дані про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності компанії.

Найголовніше розглядати ключові показники, виявлені у звітах, у динаміці. Спільно з фінансовими показниками аналізують операційні результати компанії, які часто виступають як основний фактор зростання.

Далі розраховують коефіцієнти. По-перше, коефіцієнт ліквідності, який показує здатність підприємства відповідати за борговими зобов’язаннями. По-друге, показники структури капіталу, що відображають стабільність бізнесу у довгостроковій перспективі.

Аналізується відповідність плановим показникам, що задаються усередині компанії. Крім того, враховують рентабельність. Іншими словами, це комплексна ефективність різноманітних ресурсів компанії.

Аналіз компанії: як знайти точки зростання

Маркетинговий аналіз компанії

Важливо як аналізувати бізнес конкурентів, а й свій власний. Як наслідок, є кілька методів. Якісь із них більш поверхневі, інші — глибші.

SWOT-аналіз

SWOT-аналіз – це метод аналізу бізнесу, що допомагає виявити його слабкі та сильні сторони, можливості та ризики. Насамперед його використовують для стратегічного планування проекту. Вперше абревіатуру озвучили на форумі з проблем бізнес-політики у 1963 році.

Суть методу полягає в тому, щоб зафіксувати найбільшу кількість факторів, що впливають на бізнес. На їх основі можна зробити висновки про складові:

  • S (Strengths) – сильні сторони, що виділяють бізнес серед конкурентів;
  • W (Weaknesses) – недоліки, що роблять компанію менш конкурентоспроможною;
  • O (Opportunities) – можливості, які можна використовувати;
  • T (Threats) – загрози, небезпечні для бізнесу.

Приклади:

  1. Сильні сторони. Наприклад, великий досвід роботи, відмінна репутація, цінові переваги.
  2. Слабкі сторони. Наприклад, неякісне обладнання, нестача персоналу, вузький асортимент;
  3. Можливості. Наприклад, відсутність сильних конкурентів, вигідне розташування магазину, зниження вартості сировини.
  4. Погрози. Наприклад, що обмежують бізнес-закони, поява сильних конкурентів, подорожчання сировини.

Метод QFD

Метод QFD, тобто функція розгортання якості, придуманий фахівцем з планування Йоджі Акао в Японії в 1966 році. Його суть у тому, щоб зібрати різні характеристики: споживчі, технічні та виробничі. Тоді продукт буде затребуваний на ринку.

Сам алгоритм роботи приблизно такий: збираємо найдокладніші дані споживачів, виділяємо споживчі та технічні характеристики продукту. Складаємо таблицю, де пишемо у вертикальну колонку характеристики, а горизонтальну технічні рішення реалізації. Так ми отримуємо топ потреб: стає зрозумілим, як розподіляти бюджет.

Це енерговитратний метод, але він дасть конкретні результати.

PEST-аналіз

PEST-аналіз – це спосіб проаналізувати точки зростання та ризики, пов’язані з ситуацією на ринку. Це довгостроковий варіант аналізу на роки наперед.

Оцінюють одразу кілька типів факторів. Політичні, тобто загальносвітову ситуацію, внутрішню податкову політику, наявність субсидування та ін. Особливо важливими є економічні чинники: наприклад, рівень інфляції, динаміку безробіття тощо.

Соціально-культурні чинники, яких відносять рівень життя населення, освіту тощо. теж впливають на попит та майбутні фінансові показники. Зверніть увагу на технологічні чинники: інноваційні технології, темпи розвитку наукової діяльності.

Джерело запису: kakzarabotat.net

Цей веб -сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Ми припустимо, що з цим все гаразд, але ви можете відмовитися, якщо захочете. Прийняти Читати далі