...
🛫 Дізнайтеся більше про інфобізнес, фінансову грамотність, особистісний ріст. Інтернет-бізнес, бізнес в інтернеті, інвестиції, заробіток, професії, вигідні інвестиції, депозити. Історії успіху, саморозвиток, особистісний ріст.

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

10

Навіть якщо цифри та розрахунки не твій коник, доведеться розібратися в них, якщо хочеш, щоб бізнес зростав та процвітав. Щоб стежити за рухом коштів підприємства, робити висновки про результати роботи та планувати майбутню діяльність, розумні голови вигадали фінансовий облік. Це давно сформована та налагоджена система. Потрібно тільки піднатужитись і розібратися – і ти «на коні»!

Навіть якщо цифри та розрахунки не твій коник, доведеться розібратися в них, якщо хочеш, щоб бізнес зростав та процвітав. Щоб стежити за рухом коштів підприємства, робити висновки про результати роботи та планувати майбутню діяльність, розумні голови вигадали фінансовий облік. Це давно сформована та налагоджена система. Потрібно тільки піднатужитись і розібратися – і ти «на коні»!

Навіщо рахувати гроші?

Що турбує власників бізнесу:

1 Продаж падає

2 Співробітники працюють погано

3 Держава напружує з податками

4 …

5 …

Коли вагон завдань, багато що доводиться робити самому, і розбиратися з фінансами ніколи… Часу немає ((

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

Інша проблема – немає спеціалізованої освіти, не зрозуміло, що і як рахувати.

АЛЕ!

Ідея про те, що бухгалтерією займатиметься виключно твій супер-бухгалтер, спочатку погана.

У фінансах необхідно розбиратися і керівнику, і менеджерам та природно співробітникам фінансового відділу та бухгалтерії. Тільки в цьому випадку можна організувати ефективну роботу фірми та її співпрацю у світі бізнесу.

Якщо говорити по-книжному, то

фінансовий облік – це сукупність процедур та положень щодо підготовки та надання інформації про фінансовий стан та результати діяльності компанії відповідно до законів та стандартів бухобліку.

А тепер просто:

Фінучет – це все зафіксовані у грошах операції фірми.

Фінансовий облік – це левова частка бухгалтерського обліку.

Він збирає інформацію про майно та зобов’язання організації – нематеріальні активи, основні засоби, орендоване майно, фінансові вкладення, оборотні активи та зобов’язання організації, грошові кошти, капітал, фонди та резерви, прибутки та збитки тощо.

Сумна статистика показує, що 24% компаній не рахують гроші.

До яких сумних наслідків це може призвести:

– Касові розриви. Це коли не вистачає грошей, щоби розплатитися з постачальниками або співробітниками.

– Падіння прибутку. Якщо не аналізувати прибуток частинами. То роками залишаються непоміченими збиткові напрямки.

– Закриття бізнесу. Хронічні касові розриви призводять до катастрофічного падіння прибутку та закриття компанії.

Мета фінансового обліку – дати аналітикам відомості, необхідні прийняття рішень.

Це рішення щодо грошей, робочої сили та майна компанії. Використання та розподіл цих ресурсів впливає на все: виробництво, зарплату співробітників, ціни на продукцію і взагалі – чи буде твоя фірма в голові чи хвості галузі.

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

Завдання, які вирішуються фінансовим обліком

Завдяки фінуліку на фірмі:

ведеться безперервне та повне фіксування госп. операцій

формується звітність для внутрішнього та зовнішнього користування. Внутрішні – це керівництво та відділи. Зовнішні – це інвестори, кредитори, клієнти, банки, податкова інспекція, органи статистики

формується собівартість та ціна

визначаються фінансові результати роботи компанії

запобігаються негативні результати роботи та виявляються резерви для створення фінансової стійкості підприємства.

ПРИКЛАД 1

Корпорація МакДольдс зорієнтувала кілька річних звітів на зацікавленість у стані довкілля.

Свої програми розвитку, націленість на скорочення апарату управління та програми економії ресурсів за рахунок переробки відходів компанія роздрукувала повністю на папері з вторинної сировини. Ці звіти доступні для будь-якого користувача і значно підвищили рейтинг компанії.

Рішення, прийняті фірмі, багато в чому засновані на даних безперервного фінуліку. Тому всі дані мають бути достовірними.

ПРИКЛАД 2

Використання послідовних номерів випущених касових чеків. Якщо послідовність номерів не порушена, то є гарантія, що всі чеки були зареєстровані.

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

Що враховує фінансовий облік

Під облік підпадає все, що можна висловити у грошах:

1 Майно

2 Капітал

3 Зобов’язання

4 Господарські операції.

Правильно організований облік допомагає раціонально використати кошти підприємства та своєчасно сплачувати податки.

Фінансовий облік враховує угоди. Це означає, що фіксуються ті операції, які мають грошовий вираз.

Є аспекти діяльності компанії, які у фінансові звіти не потрапляють, незважаючи на важливість. Вони – НЕ УГОДИ.

ПРИКЛАД 3

Смерть керівника, технологічний прорив, відкриття зроблене відділом дослідження фірми або вихід нового продукту-суперника.

Все це не може бути зареєстроване у фінансових звітах. Тому що це не угоди. Такі події можуть сильно впливати на діяльність фірми, але негайних наслідків не несуть. Понад те, їх неможливо об’єктивно оцінити.

Ця важлива “нефінансова" інформація відображається в інших, не фінансових звітах та доступна користувачам через прес-конференції та ЗМІ.

У той же час тижневики Barrorns, Forbes та Bisness Week регулярно публікують звіти про фінансову діяльність різних компаній.

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

Принципи, на яких будується фінансовий облік

Принципи – фундаментальні закони, основні правила.

Можна сказати, це фундамент, на якому має будуватися «будівля» нашого фінансового обліку. Отож вони:

Державне регулювання + безпосереднє ведення обліку фірмою. Стандарти фінуліку сприяють з того що всі підприємства ведуть облік і звітність за одним і тим самим правилам.

Основи ведення бухгалтерського обліку прописані у Федеральному законі РФ «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 21.11.1996 р.

План рахунків затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. N 94н (у редакції від 08.11.2010 р.)

Метод подвійного запису. Кожна операція (одна й та сама сума) проводиться одночасно за двома різними рахунками, за допомогою аналітичних та синтетичних рахунків.

Усі операції враховуються у тому періоді, у якому вони проходили. Навіть якщо гроші з них надійшли раніше чи пізніше цього періоду.

Все майно та фінансові активи мають проходити періодичну інвентаризацію.

Єдине грошове вираження всіх показників.

Інформація має бути суттєвою, повною, достовірною, об’єктивною, своєчасною, порівнянною, нейтральною. Повинна мати прогнозну цінність і бути зрозумілою для всіх, хто приймає рішення, ґрунтуючись на ній.

За підсумками фінуліку можна проаналізувати фінансовий стан фірми: ліквідність активів та пасивів, розрахунок виробничих запасів та визначення низки коефіцієнтів.

Повинна визначатися дійсна вартість активів та пасивів з урахуванням інфляції.

Вся звітність підлягає аудиту у порядку, що визначається законом.

Фінансовий та управлінський облік відбувається за наступними етапами

1 Сам облік. Потрібно почати рахувати гроші. Як тільки починаєш щось рахувати, надалі починаєш це контролювати та керувати.

2 Після того, як порахували, необхідно проаналізувати і зробити деякі висновки: «Ага!.. Зміна цього показника так позначилося на діяльності підприємства». Т. е. провести причинно-наслідковий зв’язок. І скласти звіти на підставі бухобліку.

3 Планування. Думаємо: «А яку точку Б треба перейти. Щоб змінити поточну ситуацію на краще?»

1

Сам облік. Потрібно почати рахувати гроші. Як тільки починаєш щось рахувати, надалі починаєш це контролювати та керувати.

2

Після того, як порахували, необхідно проаналізувати і зробити деякі висновки: «Ага!

Зміна цього показника так позначилося на діяльності підприємства». Т. е. провести причинно-наслідковий зв’язок. І скласти звіти на підставі бухобліку.

3

Планування. Думаємо: «А яку точку Б треба перейти. Щоб змінити поточну ситуацію на краще?»

Циклічне повторення цих трьох фаз є фінансовий облік. Нічого складного у цьому немає. Головне займатися цим системно.

Відповідальність за фінансовий облік та аналіз лежить на плечах керівника. Це його стовп мук – створити відповідні умови для правильного ведення бухобліку і стежити за тим, щоб усі працівники, які мають до цього відношення, сумлінно і якісно виконували свою роботу.

Фінансовий облік ведеться відділом бухгалтерії. Її діяльність координує головний бухгалтер.

Бухгалтерія – це самостійний структурний підрозділ компанії. Якщо немає бухгалтера, можна скористатися послугами найнятого спеціаліста чи аудиторської фірми.

Ревізії, проведені аудиторами, досліджують фінансові звіти фірми з їхньої «справедливість» і «правдивість».

Аудитори не перевіряють досконально точність звітів, але висловлюють експертну думку щодо повноти та надійності звітності.

Документи, що пройшли аудит, довгі роки зберігають слід надійності.

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

Фінансова звітність

Формування фінансового звіту ведеться за наслідками проведення фінуліку. У ньому відображається фінансовий стан фірми. Ось документи, у яких ведеться звітність:

Бухгалтерський баланс

Допомагає зрозуміти, як гроші розподілені по компанії, у яких формах вони розподілені у кожний момент часу.

Наприклад, як живих грошей на рахунках; або у вигляді боргів, які вам потрібні клієнти; або у вигляді боргів, які ви повинні постачальникам; або це кавоварка, яка варить каву вашим клієнтам, якщо у вас кафе; або друкарський верстат, якщо у вас друкарня. Все це називається страшними словами «активи» чи «пасиви»

Звіт про рух грошових коштів

Враховує прихід та витрати грошей. Дуже корисний звіт.

Наприклад, по ньому ви побачили, що через 3 тижні у вас маячить нестача грошей, у вас є ще 3 тижні на те. Щоб скоригувати свої дії та подивитися, як можна цей касовий розрив скоротити. Тим самим убезпечивши свій бізнес від великих неприємностей.

Звіт про прибутки і збитки

Враховує не гроші, а борги.

За цим звітом можна судити прибуткова компанія або збиткова. Особливо важливо, що він показує сегменти, яка діяльність прибуткова, а яка ні. Тому що загалом бізнес може бути прибутковим. Але одна сфера діяльності дуже прибуткова, є напрямки, які на самоокупності, а є, на жаль, збиткові. Закривши останні, ви одразу збільшите загальний прибуток компанії.

Де рахувати?

1 Excel – час

2 Додатки для особистих фінансів – обмеження

Онлайн-сервіси для бізнесу – вибір за можливостями та ціною.

Що рахувати?

1 Гроші – бажано щодня.

2 Прибуток – хоча б раз на місяць.

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

А тепер розберемося в інгредієнтах блюда «фінансовий облік».

План рахунків бухгалтерського обліку

Вище я вже згадував, що уряд РФ затвердив єдиний для багатьох підприємств План рахунків. У ньому перераховуються всі рахунки, що відображають всю необхідну інформацію про господарську діяльність.

Існує близько 100 рахунків. Підприємства використовують приблизно 70.

Інструкцією визначено зміст та призначення кожного рахунку, прописано порядок ведення синтетичного обліку та дається типова схема кореспонденції рахунків один з одним.

Усі синтетичні рахунки нумеруються двоцифровим номером (від 01 до 99). Субрахунки в них нумеруються по порядку в межах кожного рахунку. Позабалансові рахунки мають тризначну нумерацію (001-011).

Усі рахунки діляться на 8 розділів:

1 Необоротні активи

2 Виробничі запаси

3 Виробничі витрати

4 Готова продукція та товари

5 Кошти

6 Розрахунки

7 Капітал

8 Фінансові результати.

Бухгалтерський баланс та рахунки

Кожен вид господарських засобів та їх джерел фіксується у певному рахунку.

Рахунки є активні та пасивні.

Активні показують склад та розміщення коштів.

Пасивні – їх джерела та цільове призначення.

Рахунки об’єднуються до груп, групи – до розділів.

Усі рахунки будуються однаково. Це 2 стовпці таблиці – дебет та кредит. Зазвичай рахунки мають сальдо (залишок) на початок та кінець місяця. Таблиця відображає прихід та витрати коштів у звітному періоді.

ВАЖЛИВО!

Хоча будова у пасивних та активних рахунків однакова, кредит та дебет у тих та в інших має різне призначення.

Відома особливість балансу – рівність двох колонок його таблиці. Тобто в результаті актив і пасив мають бути рівними.

Чому так відбувається?

Все тому, що і там і там відображається те саме майно, тільки згруповане за різними ознаками:

– В активі показано, яку функцію виконує майно;

– У пасиві – з яких воно джерел.

Фінансовий облік: просто про складне + приклади

За часом складання баланси поділяють на:

– Поточний (за кожний звітний період)

– Річний (зрозуміло – наприкінці року)

Вступний (при організації чи реорганізації підприємства):

– Ліквідаційний (при ліквідації підприємства)

– Розділовий (у разі поділу підприємства на кілька окремих)

– Об’єднавчий (у разі об’єднання кількох організацій в одну).

РЕКЛАМА
Корисні сервіси для бізнесу:

  • Platformalp – сервіс для створення та ведення односторінкових сайтів (лендінгів).
  • JivoSite – бізнес-месенджер для спілкування з вашими клієнтами на сайті, в соцмережах та месенджерах, по телефону та e-mail.
  • Getuniq – обслуговування економії рекламного бюджету з кешбеком на поповнення.

Про головне коротко

Фінансовий облік – справа обов’язкова і неосвіченою тут бути не можна. І керівнику, і менеджерам і, звичайно, бухгалтеру необхідно знати:

завдання фінуліку

принципи фінансового обліку

вимоги до звітності

законодавчі акти, що належать до бухгалтерського обліку

володіти навичками застосування плану рахунків бухобліку та складання бухгалтерських проводок.

Фінансовий облік ведеться для узагальнення інформації про діяльність компанії: витрати та доходи, кредиторську та дебіторську заборгованість, наявність та рух активів, фінансові результати діяльності та платежі до бюджету.

Дані фінуліку відображаються у відповідних звітах та надаються внутрішнім та зовнішнім користувачам (керівнику, органам статистики, кредиторам, інвесторам, банкам, податковій).

[

На закінчення

Ця інформація не є комерційною таємницею, тому що надає лише загальні відомості про діяльність підприємства.

](https://upgradeagency.ru/programmy-dlya-ucheta-finansov)

Джерело запису: zen.yandex.ru

Цей веб -сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Ми припустимо, що з цим все гаразд, але ви можете відмовитися, якщо захочете. Прийняти Читати далі