...
🛫 Przeczytaj więcej o infobiznesie, wiedzy finansowej, rozwoju osobistym. Biznes internetowy, biznes w Internecie, inwestycje, zarobki, zawody, opłacalne inwestycje, depozyty. Historie sukcesu, samorozwój, rozwój osobisty.

Zasady inwestycyjne i strategia inwestycyjna Warrena Buffetta

4

Witam! Warren Buffett jest słusznie uważany za jednego z najbardziej znanych i odnoszących sukcesy inwestorów w historii giełdy. Dzięki swojej fenomenalnej zdolności przewidywania wzrostu zapasów był nawet nazywany „wyrocznią Omaha".

Pod koniec 2020 roku zajmował 6. miejsce na liście Forbesa, a jego majątek oszacowano na prawie 88 miliardów dolarów.

Strategia inwestycyjna Warrena Buffetta jest przez wielu uznawana za punkt odniesienia, a jego słowa różnią się w cudzysłowie. Naprawdę musi się wiele nauczyć.

Dzisiaj postanowiłem zebrać dla Ciebie zasady inwestowania Buffetta, a także opisać jego strategię inwestycyjną i podać kilka ulubionych i znanych zasad życia wielkiego inwestora.

Zasady inwestowania

Wybierając aktywa, Buffett skupia się wyłącznie na analizie fundamentalnej. Nie kupuje akcji, ale udział w biznesie. Dlatego do wyboru każdej firmy podchodzimy ze szczególną uwagą.

Zrównoważony wzrost gospodarczy

Buffett ma niewielkie zainteresowanie akcjami, które rosną zbyt szybko. Uważa, że ​​upadek może być równie szybki.

Ponieważ jego główna strategia „kupuj i trzymaj” obejmuje posiadanie papierów wartościowych przez co najmniej 10 lat, musi mieć pewność, że firma będzie się dalej rozwijać w przyszłości.

Oczywiście przeszły wzrost nie gwarantuje tego samego w przyszłości, ale długoterminowy wzrost zysków i sprzedaży daje pewną pewność.

Zwrotu z kapitału

Znany inwestor lubi powtarzać: „Pokaż mi zysk i prawdziwe pieniądze”. Woli inwestować w firmy, które są w stanie wygenerować wystarczający przepływ gotówki na rozwój i rozszerzenie własnego biznesu.

Zasady inwestycyjne i strategia inwestycyjna Warrena Buffetta

Buffett unika firm, które wymagają ogromnych inwestycji kapitałowych tylko po to, aby utrzymać sprawność sprzętu. Należą do nich np. emitenci z branży wydobywczej.

Standardowa formuła obliczania przepływów pieniężnych netto jest następująca:

Zysk netto na akcję + amortyzacja na akcję

Buffett dodaje do tej formuły koszty kapitałowe, które należy odjąć od przepływów pieniężnych.

Nazywa ten wskaźnik zyskiem netto akcjonariusza. Wszystkie dane niezbędne do obliczeń można uzyskać z raportów rocznych firmy.

Poziom rentowności

Logiczne jest, że zysk firmy powinien rosnąć, a wysokie koszty ostatecznie zmniejszają zwrot z aktywów. Im wyższa rentowność, tym lepiej działa biznes.

Rentowność można obliczyć za pomocą wzoru:

Zysk po opodatkowaniu / Wielkość sprzedaży

Wynik należy porównać z danymi z lat poprzednich, a także ze średnimi branżowymi i wynikami konkurentów.

Słuszność

Kapitał własny lub, jak to się nazywa, wartość netto firmy, to kwota, którą akcjonariusze otrzymają w przypadku likwidacji firmy.

Wartość tę oblicza się w następujący sposób:

Aktywa ogółem – kwota zadłużenia firmy

Kapitał przypadający na jedną akcję można obliczyć, dzieląc kapitał własny przez liczbę wyemitowanych papierów wartościowych.

W połowie lat 50. znany inwestor kupił akcje po cenie zbliżonej do wartości kapitału za akcję i sprzedał je w momencie, gdy notowania wzrosły powyżej tej granicy.

Dziś Buffett ocenia dynamikę kapitału własnego na przestrzeni kilku lat i sprawdza, czy wskaźnik ten rośnie, czy maleje.

IKRA

Buffett zawsze patrzy na zwrot firmy z kapitału własnego, tj. stosunek dochodu netto po opodatkowaniu do kapitału własnego i porównuje go z innymi emitentami w branży. Ten wskaźnik pokazuje zwrot z aktywów.

Im wyższe ROE, tym efektywniej działają pieniądze deponentów. Wskaźnik 15% lub więcej jest już uważany za całkiem dobry.

długi

Kolejnym kluczowym wskaźnikiem jest stosunek zadłużenia emitenta do jego kapitału. Uznaje się za pozytywny, jeśli firma ma niewielkie zadłużenie, ale jednocześnie wzrost zysku nie odbywa się kosztem pożyczonych środków, ale kosztem kapitału własnego.

Mnożnik D/E służy do oceny stosunku kapitału własnego do zadłużenia. Im wyższy, tym większy udział środków własnych w kapitale emitenta.

Konkurencyjność

Buffett rzadko zwraca uwagę na te przedsiębiorstwa, których produkty są identyczne z innymi w tym sektorze. Woli inwestować w firmy, które mają przewagę konkurencyjną.

Niezawodność

Buffett inwestuje tylko w firmy, które działają na rynku od co najmniej 10 lat lub dłużej.

wartość rzeczywista

Termin ten ukuł sam Warren Buffett i to właśnie ten wskaźnik, zdaniem inwestora, uczynił go miliarderem.

Nieodłączną wartością firmy jest jej potencjał ekonomiczny. Aby to ocenić, musisz zrozumieć, jak bardzo zaniża lub odwrotnie, zawyża rynek danego emitenta.

Przykazania Warrena Buffetta

W tej sekcji zebrałem bardziej ogólne zasady, których przestrzeganie zaleca słynny inwestor, aby inwestycje finansowe były najbardziej efektywne.

Im dłużej tym lepiej

Według Buffetta – najbardziej optymalny okres posiadania akcji – wieczność. Inwestycje, które mogą przynieść realne zwroty, wymagają cierpliwości.

Wybitny inwestor jest przekonany: „Jeżeli nie jesteś gotowy na utrzymywanie aktywów przez 10 lat, możesz nawet nie myśleć o ich kupnie”.

Nie kupuj aktywów tylko dlatego, że firma miała dobry rok lub planuje wypuścić nowe, odpowiednie produkty w najbliższej przyszłości. Takie podejście po prostu nie jest w stylu Buffetta.

Zasady inwestycyjne i strategia inwestycyjna Warrena Buffetta

Za głównego wroga rentowności uważa działalność handlową. Im więcej kupujesz i sprzedajesz, tym więcej opłat pochłania Twoje zyski.

Zainwestuj w to, co wiesz

Buffett mówi: „Największym błędem jest inwestowanie w biznes, którego nie możesz zrozumieć”. To samo dotyczy całej branży.

Jeśli zdecydujesz się zainwestować w firmę tylko dlatego, że dużo o niej słyszałeś, najlepiej poświęcić trochę czasu na jej zbadanie. Kierowanie się cudzą opinią nie jest najskuteczniejszą strategią.

Cena akcji i wartość firmy nie są takie same

Notowania nie zawsze zależą od aktualnego stanu firmy. Cena jest tym, co płacisz, a wartość jest tym, co dostajesz.

W chwilach kryzysu inwestorzy masowo pozbywają się papierów wartościowych, a firmy w tym czasie mogą zwiększyć swój potencjał i wzmocnić swoją pozycję biznesową.

Codzienne wahania na rynku nie są czymś, o co należy się martwić

Po prostu nie ma sensu, aby inwestor długoterminowy martwił się o niewielkie spadki kwotowań. Jeśli zamierzasz przechowywać dokumenty przez dziesięciolecia, nie musisz śledzić wiadomości, martwić się kryzysami i niestabilnością świata.

Zrób listę kryteriów wyboru zasobów

Cena akcji nie jest jedyną rzeczą, jaką należy kierować się przy wyborze aktywów ze swojego portfela inwestycyjnego. Firma musi mieć długoterminowe pozytywne cechy podstawowe i kompetentne kierownictwo.

Jakość firmy to przede wszystkim

Buffett powiedział: „Lepiej kupić akcje świetnej firmy po dobrej cenie niż akcje dobrej firmy po doskonałej cenie”.

Ale aby ocenić jakość i perspektywy firmy, będziesz musiał pogrążyć się w analizie fundamentalnej.

Dodatkowo warto zebrać jak najwięcej informacji o osobach prowadzących firmę.

Dowiedz się, jak sprzedawać akcje

 1. Po pierwsze, decyzja o sprzedaży powinna być wyważona i niezależna od wahań emocjonalnych.
 2. Po drugie, nie powinieneś bać się pozbywać się akcji spółek, które przestały spełniać Twoje cele i spełniać określone kryteria.

Trzymanie aktywów przez dziesięciolecia jest w porządku, ale nadal jesteś mistrzem swojej inwestycji.

A żeby nie musieć pilnie pozbywać się aktywów kupionych spontanicznie, nie należy inwestować tylko po to, by inwestować. Jeśli nie ma jeszcze odpowiednich narzędzi, lepiej zatrzymać na chwilę oszczędności w gotówce i poczekać.

Inwestycja to nie nauka o rakietach

Inwestycja nie wymaga wysokiego IQ, ale mimo wszystko jest sztuką, której trzeba się nauczyć. Nie ma tu przycisku, który sprawi, że odniesiesz sukces. Wszelkie pozytywne wyniki wymagają przemyślenia i czasu.

Strategia inwestycyjna

Od 60 lat Warren Buffett udowadnia skuteczność najprostszej strategii inwestycyjnej – Buy and Hold, co tłumaczy się jako „kup i trzymaj”. Zauważyłem już, że wielki inwestor jest bardzo ostrożny w doborze spółek do inwestycji, a zatem przeciętnie trzyma papiery wartościowe w swoim portfelu od 10 lat lub dłużej.

Zasady inwestycyjne i strategia inwestycyjna Warrena Buffetta

Buffett szuka dużych firm, które sprawdziły się na rynku, wybiera te, które zatrudniają najbardziej kompetentnych menedżerów, czeka na cenę niższą niż realna wartość tego biznesu, a nabyte papiery wartościowe przechowuje przez wiele lat.

Często kupował akcje niektórych spółek, gdy inni inwestorzy uznawali takie transakcje za oczywiście nieopłacalne.

Poniżej przyjrzymy się dwóm głównym strategiom Buffetta.

Skup akcji niestabilnych, ale obiecujących emitentów

Zakupu akcji w firmie, która przeżywa poważne trudności finansowe, może dokonać tylko ktoś, kto dobrze rozumie istotę jej biznesu i potrafi dogłębnie te trudności docenić.

Na przykład w 1990 roku Buffett kupił udziały w Wells Fargo, co w tamtym czasie pozostawiało wiele do życzenia. Znaczna część kredytów banku została przeznaczona na zakup nieruchomości, które następnie znacznie pogorszyły się. Wielu uważało, że instytucja finansowa może mieć problemy z wypłacalnością ze względu na możliwość masowego niespłacania kredytów. Akcje banku spadły o 30 punktów, inwestorzy masowo pozbyli się aktywa, a Buffett postanowił w nie zainwestować.

Był przekonany, że prezes firmy i jego zespół będą w stanie wyprowadzić firmę z kryzysu.

I tak się stało. Bank przeprowadził kilka reform transformacyjnych, a sam rynek nieruchomości wkrótce znacznie się ożywił.

Tak więc prawie 400 milionów dolarów zainwestowanych przez Buffetta pod koniec 1999 roku zamieniło się w prawie 2,4 miliarda dolarów.

Inwestycje w czasie globalnego kryzysu

Przykładem jest inwestycja w Washington Post w połowie lat 70-tych. W tym czasie indeks Dow Jones załamał się o 45%. Akcje gazety spadły o 30 punktów, a ich cena wyniosła prawie ¼ ich realnej wartości.

Wtedy kupił je Buffett.

Zasady inwestycyjne i strategia inwestycyjna Warrena Buffetta

W 1993 roku 10 milionów dolarów inwestycji Oracle of Omaha zamieniło się w 400 milionów plus 7 milionów dolarów dywidendy rocznie. A do 1999 roku inwestycja osiągnęła już 960 milionów rubli.

Zasady życia od Wyroczni Omaha

Możesz cytować Buffetta bez końca. Z jego książek, wywiadów i artykułów na jego temat można poznać nie tylko postulaty inwestowania pieniędzy, ale także mądrość życiową.

Postanowiłem omówić niektóre zasady życia w osobnym dziale.

 • „Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie. Im więcej się uczysz, tym wyższe zarobki. . Buffett spędza 80% czasu na czytaniu i studiowaniu interesujących go tematów. Nawiasem mówiąc, to właśnie książka miała największy wpływ na ukształtowanie się wybitnego inwestora – był nim Inteligentny inwestor Benjamina Gramma, który swego czasu był jednocześnie jego nauczycielem.
 • „Popraw swoje umiejętności komunikacyjne. Doda ci to wartości “. W swoich wywiadach Buffett powiedział, że zawsze był introwertykiem i dlatego chodził na kursy Dale’a Carnegie’go, aby poradzić sobie ze swoją nieśmiałością. W rezultacie Warren Buffett stał się znaną osobą, która potrafi przekonywać ludzi i zarażać ich swoimi pomysłami.
 • „Oszczędność to cenna jakość”. Co dziwne, najbogatsza osoba na świecie prowadzi dość skromny tryb życia. Nie ma luksusowych willi, nie kolekcjonuje drogich samochodów i jachtów, twierdzi, że na wygodne życie starczy mu domu, który odkupił w 1958 roku i jednego nie najbardziej luksusowego samochodu w 2014 roku.
 • „Upewnij się, że jesteś szczęśliwą osobą. ” Inwestor wielokrotnie powtarzał, że lubi to, co robi i to właśnie ta świadomość pozwala mu codziennie budzić się do pracy nawet w wieku 90 lat i pozostać szczęśliwym człowiekiem.

Oto kilka dodatkowych zasad inwestowania:

 • „Bójcie się, gdy wszyscy są chciwi i bądźcie chciwi, gdy wszyscy się boją “. Buffett mówi, że najlepszy czas na inwestowanie jest wtedy, gdy rynek spada. I odwrotnie, kiedy rynek rośnie, a inwestorzy gorączkowo kupują wszystko, powinieneś być bardzo ostrożny.
 • „Trzymaj swoje aktywa długo”. . Jak już powiedziałem, Buffett jest długoterminowym orędownikiem inwestowania. Uważa, że ​​nie da się wydobyć pełnej potencjalnej korzyści z zakupu w mniej niż 10 lat. Nie ma dobrego sposobu na szybkie wzbogacenie się, niektóre rzeczy po prostu wymagają czasu.
 • „Nie inwestuj w lewarowane pieniądze” . Buffett jest przekonany, że ryzykowanie tego, co masz, i dążenie do tego, czego nie potrzebujesz, jest czystym szaleństwem. Pożyczanie pieniędzy i inwestowanie ich w ryzykowne aktywa nigdy nie jest właściwym posunięciem. Losowe szczęście w większości przypadków się nie powtarza.
 • „Nie musisz codziennie śledzić rynku”. O wiele mądrzej byłoby zrozumieć, dlaczego zainwestowałeś w te konkretne firmy i zaufać długoterminowemu procesowi.
 • „Nie komplikuj tego”. Firma Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, inwestuje w konkurencyjne aktywa, które mają dobre podstawy i doskonałe zarządzanie. W portfolio inwestora znajdują się głównie firmy, które produkują towary lub świadczą usługi, które są potrzebne każdemu i zawsze. Są to banki, żywność, informatyka, farmaceutyka, transport, energetyka i inne.

Wniosek

Przyjrzeliśmy się podstawowym zasadom i strategiom Warrena Buffetta, które pomogły mu osiągnąć tak wspaniałe wyniki w inwestowaniu.

Dodam ostatni szlif, aby jego portret był jak najbardziej kompletny.

Oprócz tego, że jest jednym z najbogatszych i najbardziej charyzmatycznych ludzi, jest także największym filantropem wszechczasów: od 2000 roku przekazał ponad 45 miliardów dolarów na cele charytatywne i planuje przekazać 99% swojego majątku na ten sam cel.

To człowiek, który osiągnął w życiu wszystko i przeżył szczęśliwe życie. Życzę ci, abyś był tak szczęśliwy jak Warren Buffett!

Źródło nagrywania: zen.yandex.ru

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów