...
🛫 Loe lähemalt infoärist, finantskirjaoskusest, personaalsest kasvust. Interneti-äri, äri Internetis, investeeringud, tulud, kutsealad, kasumlikud investeeringud, hoiused. Edulood, eneseareng, isiklik kasv.

Mis on maksu mahaarvamine lihtsate sõnadega: 5 sammu

6

Töötaja palk on palju suurem, kui ta kätte saab. Iga töötava inimese palgalt peetakse ju riigi kasuks maks kinni. Raha ei jätku ja nad ei maksa kogu summat. Aga kui tore oleks, kui meilt midagi kinni ei peetaks. Muide, on seaduslik viis, mis võimaldab teil osa tasutud maksust tagasi saada ja mõnel juhul ka kogu see. Seda meetodit nimetatakse maksu mahaarvamiseks. Mis see lihtsate sõnadega on? Uurime välja.

Artiklis vaatleme, mis on maksusoodustus ja kuidas seda saada ravi, koolituse, korteri ostmise, lapse, IIS-i, hüpoteeklaenu intresside ja muudel juhtudel.

Maksu mahaarvamine, mis see lihtsate sõnadega on

Iga meie riigis töötav inimene maksab tulumaksu. Seda nimetatakse üksikisiku tulumaksuks või üksikisiku tulumaksuks. Sellega maksustatakse kogu sissetulek, mida inimene saab. Ja palgast ja tulust aktsiate, võlakirjade ja muude asjade müügist. Tavaline maksumäär on 13%, kuigi on sissetulekuid, mis on maksustatud kõrgema maksumääraga. Näiteks rahalise auhinna võitmine kampaanias "Osta komm ja võida miljon 🪙".

Kõik need maksud laekuvad föderaaleelarvesse ja seejärel kulutatakse need parandamiseks, hüvitiste maksmiseks, avaliku sektori töötajate palkadeks ja muudeks riigi vajadusteks. Õnneks on teatud juhtudel võimalik tasutud makse tagasi saada. Artiklis käsitletakse juhtumeid, mil see on võimalik. Maksuseadus annab selleks laialdased võimalused. Nii et õpime neid kasutama.

Tuleb meeles pidada, et maksusoodustust saavad taotleda kodanikud, kelle tulu maksustatakse 13% maksumääraga. See tähendab, et nad on ametlikult tööl. Dokumentide esitamisel mahaarvamiseks on vaja kinnitada üksikisiku tulumaksu tasumise fakt. See on omamoodi riigi stimuleeriv programm, et suruda maha "ümbrikutes" palgamaksmine ja läbipaistev äri.

Maksusoodustus on summa, mis vähendab maksumaksja tulu suurust (nn maksustatavat baasi), millelt maks tasutakse. Samuti mõistetakse maksusoodustusena osa varem tasutud maksu tagastamist eraisiku tulult, näiteks seoses korteri ostmisega, ravi-, koolitus- jms kuludega.

Maksu mahaarvamist reguleerib riigi maksuseadustik (TC RF).

Kellel on õigus maksusoodustusele

Maksusoodustuse saamise õigus tekib kodanikel pärast kalendriaastat. Maksusoodustust saate taotleda igal ajal aastaringselt. Soovitame teil esitada maksudeklaratsioon kohe, kui teil on selleks õigus. Ehk siis aasta alguses. Teatud tüüpi mahaarvamiste puhul säilib selle saamise õigus 3 aastat ja mõne puhul 10 aastat. Seda arutatakse artiklis hiljem.

Mis on maksu mahaarvamine lihtsate sõnadega: 5 sammu

Maksu mahaarvamine, mis see lihtsate sõnadega on

Pidage meeles järgmist, kui otsustate, millal taotleda mahaarvamist:

   1. Maksu kontrollib esitatud dokumente 3 kuu jooksul;
   2. Pärast tagastamise kontrollimist ja positiivse otsuse tegemist toimub tasumine kuu aja jooksul.

Seega kulub mahaarvamise dokumentide esitamisest kuni raha laekumiseni kontole vähemalt 4 kuud.

Pidage meeles, et tagasi ei maksta kogu deklareeritud mahaarvamise piires tehtud kulude summalt, vaid ainult eelnevalt tasutud maksu ulatuses. Näiteks kui maksustamisperioodi eest tasuti makse summas 20’000,00 🪙 ja mahaarvamisdeklaratsioon on 25’000,00 🪙, siis kinnitatakse tagasimaksmiseks vaid 20’000,00 🪙.

Üksikisiku tulumaksu tasumisest vabastatud kodanikud ei saa taotleda maksusoodustust. Nende kategooriate hulka kuuluvad:

   • Töötud, kellel pole muud sissetulekut peale töötu abiraha.
   • Üksikettevõtjad, kes kasutavad maksu erirežiimi.

Erinevad maksusoodustused

Kehtivate maksuseaduste kohaselt jagunevad mahaarvamised 5 liiki:

   1. Tavalised maksusoodustused
   2. Sotsiaalmaksu mahaarvamised
   3. Investeeringumaksu mahaarvamised
   4. kinnisvaramaksu mahaarvamised
   5. Professionaalsed maksusoodustused

Tavalised maksusoodustused

Sellesse rühma kuuluvate mahaarvamiste eripära on see, et neid rakendatakse iga kuu. See tähendab, et igakuisest sissetulekust arvestatakse maha teatud summa, millelt maksu kinni ei peeta.

Kodanikud, kellel on õigus saada rohkem kui üks tavapärane maksusoodustus, saavad kasutada maksimaalset lubatud mahaarvamist.

Kõik need mahaarvamised on kirjeldatud Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artiklis 218. Need jagunevad kahte kategooriasse:

– maksumaksja mahaarvamine – määratud 2 kodanike kategooriale.

 • Esimesse kategooriasse kuuluvad Tšernobõli tuumaelektrijaama avarii likvideerimisel osalejad, selle katastroofi ohvrid ja muud Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 218 lõikes 1 nimetatud isikud. Mahaarvamise suurus on 3’000,00 🪙 iga kuu kohta.
 • Teise kategooriasse kuuluvad NSV Liidu ja osariikide kangelased, vaenutegevuses osalejad ja muud Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 218 lõikes 2 nimetatud isikud. Mahaarvamise suurus on 500.00 🪙 iga kuu eest.

– mahaarvamine lapse (laste) eest – kuulub kodanikele, kellel on laps või lapsed, samuti eestkostjatele, usaldusisikutele, kasuvanematele. Erinevalt teistest tavalistest mahaarvamistest on sellel maksusoodustusel mitmeid funktsioone.

 • Antakse iga kuu kohta kuni 350’000.00 🪙 sissetulekupiiri täitumiseni. Näiteks 50’000.00 🪙 kuus töötasuga kaotab maksumaksja 7 kuu möödudes lapse mahaarvamise õiguse.
 • Saadaval igale alla 18-aastasele lapsele. Ja iga täiskoormusega üliõpilase, kraadiõppuri, residendi, praktikandi, üliõpilase ja kadeti kohta pikeneb õigus 24 aastani.
 • Esimese ja teise lapse mahaarvamine on kumbki 1’400,0 0 🪙. Kolmandal ja järgneval – 3000,00 🪙. Iga puudega lapse või täiskoormusega üliõpilase, magistrandi, residendi, praktikandi, üliõpilase kohta, kui ta on I või II grupi puudega isik, on maksusoodustus 12 000,00 🪙 kummagi kohta. Eestkostjale, eestkostjale või kasuvanemale – 6’000.00 🪙.

Üksikvanemal, lapsendajal, eestkostjal või usaldusisikul on õigus kahekordsele maksusoodustusele laste eest. Tõsi, enne uuesti abiellumist.

Lapse(de) mahaarvamise võimaldamine ei sõltu muude tavapäraste maksusoodustuste tegemisest.

Tavaliselt väljastab standardse lapse maksusoodustuse tööandja. Samal ajal saab kahel töökohal töötamise korral mahaarvamist teha ainult ühelt tööandjalt. Samuti saab mahaarvamist maksuametile aasta lõpus deklaratsiooni esitamisel, kui aasta jooksul seda mahaarvamist tööandjalt ei laekunud.

Sotsiaalmaksu mahaarvamised

Selle rühma maksude mahaarvamisi reguleerib Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 219. Koodis on need kulude liigi järgi jagatud viide rühma:

 1. Heategevuseks
 2. Hariduse pärast
 3. Raviks ja ravimite ostmiseks
 4. Mitteriiklikuks pensionikindlustuseks ja elukindlustuseks
 5. Tööpensioni kogumisosale

Maksimaalne aastane kogukulu sotsiaalmaksu mahaarvamiseks on 120 000.00 🪙. Erandiks on laste koolitamise kulud ja kallis ravi. Ehk siis maksumaksja saab tagasi 15’600.00 🪙.

Sotsiaalmaksusoodustuse saamise õigus jääb maksumaksjale 3 aastaks selle toimumise päevast arvates.

Heategevuskulude mahaarvamine

See maksusoodustus on ette nähtud heategevuskuludeks, mis tehti rahalise abina. Lisaks on maksuseadustikus näidatud nende organisatsioonide loetelu, mis vastavad maksumaksja mahaarvamise saamise nõuetele. Nende hulka kuuluvad heategevusorganisatsioonid ja usuorganisatsioonid ning mittetulundusühingud teaduse, kultuuri, hariduse jne valdkonnas.

Heategevuseks tehtava sotsiaalsoodustuse suurus ei tohiks ületada 25% maksumaksja aastasest sissetulekust.

Mis on maksu mahaarvamine lihtsate sõnadega: 5 sammu

teiste aitamine

Sotsiaalmaksusoodustust heategevuskuludelt ei võimaldata:

 • Raha ülekandmisel mitte Vene Föderatsiooni maksuseadustikus nimetatud organisatsioonidele, vaid nende asutatud vahenditele.
 • Kui üksikisik on saanud mingit kasu heategevusliku abi osutamisel. See võib olla mingi kinnisvara, reklaam, teenused jne. See tähendab, et abi ei olnud huvita.
 • Teisele isikule rahalise abi andmisel.

Õppekulude mahaarvamine

Nimetatud sotsiaalmaksu mahaarvamine on ette nähtud nende enda koolituskuludelt mis tahes vormis nii päevasel kui ka õhtusel ajal ning kirja teel või muul viisil. Samuti on maksumaksjal õigus saada mahaarvamist oma eestkostel olevate laste täiskoormusega õppe eest tasumisel. Lisaks saate maha arvata venna või õe täiskohaga õppimise kulud.

Kulude ja tulude jälgimise kohta lisateabe saamiseks lugege artiklit (link avaneb uues aknas).

Õppekulude mahaarvamist saab mitte ainult ülikoolis, vaid ka teistes õppeasutustes, mitte ainult riigiasutustes. Peaasi, et sellel organisatsioonil oleks haridustegevuse läbiviimiseks asjakohane litsents ja muu dokument.

Selliste asutuste hulka kuuluvad lasteaiad ja koolid ja lisaõppeasutused jne.

Maksusoodustuse arvutamiseks on oma või hoolealuse laste koolitamise kulu piiratud 50 000,00 🪙 aastas. Maksumaksja soodustus on 6’500.00 🪙.

Ravi- ja ravimite ostmise kulude mahaarvamine

Sotsiaalmaksusoodustust võivad saada maksumaksjad, kes tasusid nii enda kui ka abikaasa, vanemate ja laste raviteenuste, sh kallite, osutamise eest. Samuti arsti poolt välja kirjutatud ravimite ostmiseks ja VHI lepingu alusel kindlustusmaksete tasumiseks.

Üks ravikulude maksusoodustuse saamise tingimusi on meditsiini- ja kindlustusorganisatsioonide vastavate litsentside olemasolu. Samal ajal tuleb meditsiiniteenused, sealhulgas kallid, lisada Vene Föderatsiooni valitsuse määrusega kinnitatud nimekirja.

Kalli ravi maksusoodustuse suurus määratakse tegelikult tehtud kulude summa järgi, arvestamata sotsiaalmaksu mahaarvamise kulude maksimumsumma piirangut 120 000,00 🪙.

Mitteriikliku pensionikindlustuse ja elukindlustuse kulude mahaarvamine

See maksusoodustus on ette nähtud mitteriikliku pensionikindlustuse, vabatahtliku pensionikindlustuse ja vabatahtliku elukindlustuse lepingute eest tasumiseks. Samas tuleb vabatahtlik elukindlustusleping sõlmida perioodiks 5 aastat või kauem.

Ülaltoodud kokkuleppeid saab sõlmida nii nende kui ka abikaasa või abikaasa, aga ka vanemate kasuks. See kehtib ka nende eest tasumise kohta.

Mitteriikliku pensionikindlustuse, vabatahtliku pensionikindlustuse ja elukindlustuse lepingujärgset mahaarvamist on võimalik saada tööandjalt ehk enne aasta lõppu. See nõuab tööandjalt maksumaksja palgalt sissemaksete kinnipidamist ja vastavasse pensionifondi või kindlustusseltsi ülekandmist.

Kulude mahaarvamine tööpensioni kogumisosa osas

Maksumaksja võib teha täiendavaid sissemakseid oma tööpensioni kogumisossa. Sel juhul on tal õigus selliste sissemaksete kulude mahaarvamisele.

Kui tööandja teeb täiendavaid sissemakseid pensioni kogumisossa, ei saa maksumaksja seda mahaarvamist kasutada.

Mis on maksu mahaarvamine lihtsate sõnadega: 5 sammu

elu läheb edasi

Sotsiaalmaksu mahaarvamist saab teha, esitades aasta lõpus maksuametile maksudeklaratsiooni. Ja ka neid saab tööandja kaudu enne aasta lõppu kätte, välja arvatud heategevuskulude mahaarvamine.

Tuleb meeles pidada, et kõigi kulude kogusumma, mille pealt saad sotsiaalmaksu mahaarvamist, on 120 000,00 🪙 aastas, välja arvatud laste koolitamise kulu ja kallis ravi.

Investeeringumaksu mahaarvamised

Investeeringumaksu mahaarvamise kord on kindlaks määratud Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikliga 219.1. Nende mahaarvamiste saamise õiguse saavad maksumaksjad, kes tegid järgmised toimingud:

 • Väärtpaberite ost-müük organiseeritud väärtpaberiturul, mille tulemusena saadakse kasum;
 • Raha deponeerimine teie individuaalsele investeerimiskontole (IIA);
 • Kasumi saamine toimingutelt oma individuaalsel investeerimiskontol.

Investeeringu mahaarvamine väärtpaberite müügist saadava tulu summas

Seda mahaarvamist saate kasutada juhul, kui väärtpaberid on omanud 3 või enam aastat. Väärtpaberi omamise periood arvutatakse FIFO meetodil (inglise keelest – first in, first out). See tähendab väärtpaberite esmakordse omandamise hetkest.

Mahaarvamise maksimaalne suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: väärtpaberite omamise aastate arv korrutatuna summaga, mis on võrdne 3’000’000,00 🪙. See tähendab, et 3 aasta mahaarvamise maksimumsumma on 9’000’000,00 🪙, mis võimaldab maksumaksjal tagastada 1’170’000,00 🪙.

Seda mahaarvamist ei kohaldata individuaalsel investeerimiskontol olevate väärtpaberite müügist saadud tulu suhtes.

Investeeringu mahaarvamine IIS-is hoiustatud vahenditest

Õigus sellele mahaarvamisele tekib individuaalse investeerimiskonto pidamise lepingu sõlmimisel. Maksimaalne IIS-i sissemakse summa, millest tehakse maksusoodustus, on piiratud 400 000,00 rubla aastas kokku. Tootlus on 52’000.00 🪙 aastas.

IIA hoolduslepingu lõpetamisel enne 3-aastase perioodi lõppu alates avamise kuupäevast tuleb sellest tulenev maksusoodustus eelarvesse tagastada ja tasuda täiendavad trahvid.

Maksusoodustust ei tehta, kui IIS-i ülalpidamiseks on sõlmitud rohkem kui 1 leping. Erandiks on olukord, kui IIA leping suletakse ja varad antakse üle teisele IIA-le, mis kuulub samale maksumaksjale.

Investeeringu mahaarvamine IIS-is varade müügist saadud tulu summas

Õigus sellele maksusoodustusele tekib IIS-i hoolduslepingu lõpetamise hetkel. Peamine tingimus on, et maksumaksja ei ole kogu lepingu kehtivusaja jooksul kunagi kasutanud IIA-le hoiustatud vahenditest investeeringute mahaarvamist.

Teine tingimus on, et leping peab kehtima 3 või enam aastat alates sõlmimise kuupäevast.

Maksusoodustuse määrab väärtpaberite müügist saadud tulu täissumma IIS-i hoolduslepingu sõlmimisel.

kinnisvaramaksu mahaarvamised

Kinnisvaramaksu mahaarvamist reguleerib Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 220.

Teatud kinnisvaratehingute teostamine võimaldab maksumaksjal kasutada õigust vara mahaarvamisele. Need toimingud hõlmavad järgmist:

 • Kinnisvara ostmine;
 • Vara müük;
 • Elamuehitus;
 • Maa ost elamuehituse otstarbeks;
 • Vara väljaostmine maksumaksjalt riigi või omavalitsuse vajadusteks.

Maksimaalne kulutuste summa eluaseme soetamisel või uusehitisel, millelt arvestatakse maksusoodustust, on 2’000’000,00 🪙. Pealegi on see kogusumma, mis kehtib nii ühe kui ka mitme kinnisvaraobjekti soetamisel. Seega saab maksumaksja 260’000.00 🪙 tagasi.

Sihtlaenu abil eluaseme, selle maa või ehituse soetamisel on maksumaksjal õigus sellelt laenult tasutud maksudelt maksusoodustust saada. Selliste kulude maksimaalne summa mahaarvamisel on 3’000’000,00 🪙. Hüvitis on 390’000.00 🪙 kogu laenu intresside tasumise perioodi eest.

Kokku on laenuga kinnisvara ostmisel tehtud kulutuste summa, millelt tehakse maksusoodustus 5’000’000,00 🪙 või 650’000,00 🪙 maksutagastus.

Tuleb meeles pidada, et kinnisvaramaksu mahaarvamist eluaseme ostmisel ei tehta, kui:

 • eluaseme ehitamise või ostmise eest tasumine toimus tööandja või teiste isikute, sünnituskapitali või eelarveliste vahendite arvelt;
 • ostu-müügitehing sõlmitakse eraisikuga, kes on maksumaksja suhtes vastastikuses sõltuvuses.

Lisaks eeltoodule on maksumaksjal võimalik kinnisvara müümisel kasutada ka õigust kinnisvaramaksu mahaarvamisele. Samas on elamukinnisvara, maatükkide ja nende osade müümisel maksimaalne mahaarvamise summa 1’000’000,00 🪙 . Tagastamise summa on 130’000.00 🪙. Ja muu vara, näiteks garaaži, auto ja muude asjade müümisel on mahaarvamine 250 000,00 🪙. Tagastamise summa on 32’500.00 🪙.

Professionaalsed maksusoodustused

Professionaalse maksusoodustuse tegemise kord on standarditud Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikliga 221. Tulud, millelt saab rakendada ametialast maksusoodustust, on järgmised:

 • üksikettevõtjad;
 • tsiviilõiguslike lepingute alusel;
 • notarid, advokaadid ja muud erapraksisega tegelevad isikud;
 • Autoriõigused ja nii edasi.

Eeskirja kohaselt vastab kutsealase maksu mahaarvamise summa tegelikult tehtud kulutuste summale. Need kulud tuleb dokumenteerida. Saate neid maksusoodustusi saada nii iseseisvalt kui ka maksuagentide kaudu.

Füüsilisest isikust ettevõtjad saavad tehtud kulude arvestamise asemel taotleda 20% mahaarvamist kogutulust.

Maksusoodustuste saamise saladused

Pärast seda, kui sai selgeks, millist maksusoodustust ja mille eest saate, jääb üle otsustada selle jaoks vajalike dokumentide loend.

Mis on maksu mahaarvamine lihtsate sõnadega: 5 sammu

koostage dokumentide nimekiri

Tuleb meeles pidada, et osa mahaarvamistest on võimalik saada enne aasta lõppu maksuagendi kaudu, enamasti on selleks maksumaksja tööandja.

Igal olemasoleval maksusoodustusel on oma dokumentide loetelu, mis sõltub maksumaksja konkreetsest olukorrast. Siiski on kõigi mahaarvamiste jaoks ühised dokumendid. Need sisaldavad:

 • Vene Föderatsiooni kodaniku pass.
 • Maksudeklaratsiooni vorm 3-NDFL.
 • Üksikisikute sissetulekute tõend 2-NDFL-i kujul, töökohast.
 • Osalise tööajaga sissetulekute tõend (vajadusel).
 • Taotlus enammakstud maksu tagastamiseks.

Avalduse enammakstud maksusumma tagastamiseks saab esitada nii koos kõigi dokumentidega kui ka pärast lauarevisjoni läbimist. Avaldus peab sisaldama maksumaksja isikliku konto andmeid enammakstud maksu tagastamiseks.

Maksusoodustuste dokumentide nimekirjad on avatud ja nende koosseis võib olenevalt olukorrast erineda.

Tavalised maksusoodustused

Lapse (laste) mahaarvamise alusdokumentide loetelu:

 • lapse sünni- või lapsendamise (lapsendamise) tõend;
 • lapse puude tõend (kui laps on puudega);
 • õppeasutuse tõend, et laps õpib päevases õppes (kui laps on üliõpilane);
 • vanematevahelise abielu registreerimise kinnitus (pass või abielu registreerimistunnistus).

Üksikvanema lapse mahaarvamise lisadokumentide loetelu:

 • teise vanema surmatunnistus;
 • väljavõte kohtuotsusest teise vanema teadmata kadunuks tunnistamise kohta;
 • tõend lapse sünni kohta, vormil nr 25;
 • dokument, mis tõendab, et vanem ei ole abielus (pass).

Hooldajatele mõeldud lapse mahaarvamise lisadokumentide loetelu:

 • eestkoste- ja eestkosteorgani otsus või väljavõte nimetatud organi otsusest lapse üle eestkoste (eestkoste) seadmise kohta;
 • leping eestkoste või eestkoste rakendamise kohta;
 • leping alaealise kodaniku üle eestkoste rakendamise kohta;
 • kasupere leping.

Sotsiaalmaksu mahaarvamised

Heategevuskuludelt sotsiaalmaksu mahaarvamine

Dokumentide loend:

 • maksedokumendid (saabuvate kassaorderite kviitungid, maksekorraldused, pangakonto väljavõtted jne);
 • lepingud või kokkulepped annetuste, heategevusliku abi jms kohta.

Õppemaksult sotsiaalmaksu mahaarvamine

Peamiste dokumentide loend:

 • leping õppeasutusega haridusteenuse osutamiseks koos lisadega ja lisalepingud (kui see on sõlmitud);
 • litsents (kui leping ei sisalda selle andmeid) või muu asjakohane dokument;
 • maksedokumendid, mis kinnitavad maksumaksja tegelikke kulutusi koolitusele (kassakontrollid, kassakviitungid, maksekorraldused jms).

Oma või hoolealuse lapse, venna või õe hariduse lisadokumentide loetelu:

 • tõend, mis kinnitab vastava aasta statsionaarset haridust (kui see punkt ei sisaldu õppeasutusega sõlmitud haridusteenuse osutamise lepingus);
 • lapse sünnitunnistus;
 • eestkoste või eestkoste fakti kinnitavad dokumendid – eestkoste või eestkoste rakendamise leping või alaealise kodaniku eestkoste rakendamise leping või hooldusperekonna leping (kui maksumaksja kulutas raha oma lapse koolitamiseks). jaoskond);
 • dokumendid, mis kinnitavad sugulust venna või õega.

Ravikuludelt sotsiaalmaksu mahaarvamine

Ravi dokumentide loetelu:

 • leping raviasutusega raviteenuse osutamiseks;
 • teenust osutanud raviasutuse väljastatud tõend meditsiiniteenuste eest tasumise kohta koodiga 1;
 • meditsiinilise organisatsiooni või üksikettevõtja litsents, kui leping või tõend ei sisalda selle andmeid

Kalli ravi eest tasumiseks vajalike dokumentide loetelu:

 • leping raviasutusega raviteenuse osutamiseks;
 • teenust osutanud raviasutuse väljastatud tõend meditsiiniteenuste eest tasumise kohta koodiga 2;
 • meditsiinilise organisatsiooni või üksikettevõtja litsents, kui leping või tõend ei sisalda selle andmeid

Ravimite ostmiseks vajalike dokumentide loetelu:

 • retsepti vorm ettenähtud vormis;
 • maksedokumendid, mis kinnitavad maksumaksja tegelikke kulutusi ravimite ostmiseks (kassa tšekid, kassatšekid, maksekorraldused jms)

VHI lepingu järgsete kindlustusmaksete dokumentide loetelu:

 • vabatahtliku tervisekindlustuse leping või vabatahtliku kindlustuse ravikindlustuspoliis;
 • kindlustusseltsi tegevusloa koopia, kui leping ei sisalda teavet selle andmete kohta;
 • maksedokumendid, mis kinnitavad maksumaksja tegelikke kulutusi kindlustusmaksete tasumiseks (kassa tšekid, kassakviitungid, maksekorraldused jne).

Mis on maksu mahaarvamine lihtsate sõnadega: 5 sammu

dokumentide allkirjastamine

Ravikulude või sissemaksete või oma pereliikmete ravimite ostmise kulude mahaarvamiseks tuleb esitada sugulust, eestkostet või eestkostet, abielu kinnitavad dokumendid.

Sotsiaalmaksu mahaarvamine mitteriikliku pensionieraldise ja elukindlustuse kuludelt

Dokumentide loend:

 • leping mitteriikliku fondiga või kindlustuspoliis kindlustusseltsiga.
 • abielutunnistus, kui maksumaksja on abikaasa eest sissemakseid tasunud
 • maksumaksja sünnitunnistus (lapsendamistokumendid), kui maksumaksja tasus sissemakseid oma vanemate (lapsendaja) eest
 • lapse sünnitunnistus (eestkostet (eestkostet) või lapsendamist tuvastavad dokumendid), samuti lapse puude tõend, kui maksumaksja on tasunud oma puudega lapse (sh lapsendatud või eestkostel oleva lapse) eest sissemakseid.
 • maksedokumendid, mis kinnitavad maksumaksja tegelikke kulutusi sissemaksete tasumiseks (kassade tšekid, kassakviitungid, maksekorraldused jms).

Sotsiaalmaksu mahaarvamine pensioni kogumisosa kuludelt

Dokumentide loend:

 • tööandja tõend tema poolt maksumaksja eest kinnipeetud ja üle kantud täiendavate kindlustusmaksete summade kohta;
 • maksedokumendid, mis kinnitavad maksumaksja tegelikke kulutusi sissemaksete tasumiseks (kassade tšekid, kassakviitungid, maksekorraldused jms).

Investeeringumaksu mahaarvamised

Dokumentide loend:

 • individuaalse investeerimiskonto pidamise leping või maaklerteenuse leping / usaldushalduse leping poolte poolt allkirjastatud ühtse dokumendina või avaldus (teade, teade) maaklertegevuse regulatsiooniga (lepinguga) liitumise kohta. teenuste või usalduse haldamine;
 • maksedokumendid, mis kinnitavad raha maaklerikontole kandmise fakti (maksekorraldus, kui raha krediteeriti pangakontolt, või kassa laekumise order, kui raha deponeeriti sularahas või korraldus raha krediteerimiseks koos maakleri (juhiga)) aruanne tehingutehingute kohta, kui raha kanti üle teiselt maakleri (halduri) juures avatud kontolt;
 • maakleri aruanded, mis kinnitavad müüdud väärtpaberite omandiperioodi.

Dokumentide loetelu maksuagendi (maakleri) kaudu maksusoodustuse saamiseks:

 • maksuhalduri tõend selle kohta, et maksumaksjal ei ole varem olnud õigust saada IIS-is hoiustatud rahasummalt investeeringumaksu mahaarvamist;
 • maksuhalduri tõend selle kohta, et individuaalse investeerimiskonto pidamise lepingu kehtivuse ajal ei olnud maksumaksjal muid individuaalse investeerimiskonto pidamise lepinguid.

kinnisvaramaksu mahaarvamised

Põhidokumentide loetelu kinnisvara ostmisel:

 • elamu õiguse riikliku registreerimise tunnistus – elamu ehitamise või omandamise ajal;
 • korteri või toa omandamise leping, korteri või toa (selles osa/osad) maksumaksjale võõrandamise akt või korteri või toa õiguse riikliku registreerimise tunnistus. (osalus/osad selles) – korteri või toa soetamisel;
 • tõend maatüki või selle osa / osade omandiõiguse riikliku registreerimise kohta ja elamu või selle osa / osade omandiõiguse riikliku registreerimise tunnistus – maatüki omandamisel ehitamiseks või valmis elamu ehitamiseks (aktsiad / aktsiad selles);
 • sihtlaenuleping või laenuleping, krediidi- või muude organisatsioonidega sõlmitud hüpoteeklaenuleping, laenu (laenu) tagasimaksegraafik ja laenatud vahendite kasutamise intresside maksmine – sihtlaenude (krediidi) intresside tasumisel.
 • maksedokumendid, mis kinnitavad maksumaksja kulutusi vara soetamisel (kviitungid kreeditkorralduste eest, pangaväljavõtted raha ülekandmise kohta ostja kontolt müüja kontole, müügi- ja kassakviitungid, toimingud materjalide ostmisel üksikisikutelt, näidates ära müüja aadressi ja passi andmed ja muud dokumendid);
 • maksedokumendid, mis kinnitavad intressi tasumist sihtlaenulepingu või laenulepingu, hüpoteeklaenu lepingu alusel (kassakviitungite teabe puudumisel või "läbipõlemisel" võivad sellised dokumendid olla väljavõtted maksumaksja isiklikust kontost, organisatsiooni tõendid kes väljastas laenu kasutamise eest makstud intressidelt).

Lisadokumentide loetelu kaasomandisse vara soetamisel:

 • abielutunnistuse koopia;
 • kirjalik avaldus tehingu poolte kokkuleppe kohta varamaksusoodustuse suuruse jaotamise kohta abikaasade vahel.

Kinnisvara müügi dokumentide loetelu:

 • kinnisvara ostu-müügileping, vahetuslepingud jne.
 • maksedokumendid, mis kinnitavad vara omandamise fakti (kassa laekumise orderid, müügi- ja kassakviitungid, pangakonto väljavõtted, maksekorraldused, müüja kviitungid raha vastuvõtmise kohta jne).

Maksusoodustuse saamise kord

Nagu eespool mainitud, saate maksusoodustust korteri ostmisel, hüpoteegi intresside maksmisel, ravil, ravimite ostmisel, õppimisel, elukindlustuspoliisi maksmisel jne. Selleks peate õigeaegselt esitama maksudeklaratsiooni 3-NDFL.

Maksuseadustiku kohaselt saab maksumaksja talle kuuluva mahaarvamise kätte maksuameti või tööandja kaudu. Sõltuvalt valitud meetodist on protseduur erinev.

Mis on maksu mahaarvamine lihtsate sõnadega: 5 sammu

valiku raskus

1 võimalus: maksuameti kaudu mahaarvamise väljastamine

Maksuametile maksudeklaratsiooni esitamise üldine kord.

 1. Hankige töökoha raamatupidamisosakonnas vastava aasta tõend vormil 2-NDFL.
 2. Valmistage ette dokumentide kogum, mis kinnitab vastava mahaarvamise saamise õigust, sealhulgas nende koopiad. Dokumentide loendeid käsitleti selles artiklis varem.
 3. Väljastada aasta lõpus 3-NDFL-i vormis maksudeklaratsioon.
 4. Esitage täidetud maksudeklaratsioon ja dokumentide komplekt elukohajärgsele maksuametile. Koos üksikisiku tulumaksu tagastamise avaldusega.

Maksudeklaratsiooni saate esitada isiklikult, posti teel, usaldusisiku kaudu või föderaalse maksuteenistuse veebisaidi kaudu.

Ärge unustage, et maksuameti kaudu deklaratsiooni esitades koostage maksudeklaratsioonist 2 (kaks) eksemplari. Esimene eksemplar antakse üle kontrollile ning teisele (teie) eksemplarile peab dokumente vastuvõttev maksuinspektor märkima deklaratsiooni aktsepteerimise. Jälgige kindlasti seda hetke.

Maksuameti kaudu dokumente esitades peavad olema kaasas originaaldokumendid, et need vajadusel maksuinspektorile esitada.

Peale dokumentide kättesaamist algab lauaaudit, mis kestab 3 kuud. Tšeki täitmisel tagastatakse enammakstud maks avalduses märgitud pangakontole. Tagastamisperiood on 30 päeva.

Variant 2: maksusoodustuse esitamine tööandja kaudu

Olenevalt maksu mahaarvamise liigist on tööandjalt maksusoodustuse saamiseks kaks toimingute algoritmi.

Tavalise lapse maksukrediidi taotlemise toimingud:

 1. Valmistage ette koopiad dokumentidest, mis kinnitavad õigust saada lapse eest mahaarvamist:
  • Kui maksumaksjaks on üksikvanem (üksik kasuvanem), on vaja dokumentide paketti täiendada tema staatust tõendava dokumendi koopiaga.
  • Kui maksumaksjaks on eestkostja või hooldaja, on vaja dokumentide paketti täiendada lapse eestkoste või eestkoste dokumendi koopiaga.
 2. Kirjutage tööandjale avaldus lapse maksusoodustuse saamiseks.
 3. Pöörduge oma tööandja poole, esitades avalduse tavapärase lastemaksu mahaarvamiseks ja koopiaid dokumentidest, mis kinnitavad õigust sellisele mahaarvamisele.

Sotsiaalmaksusoodustuse saamise kord:

 1. Koostage tehtud kuludelt sotsiaalmaksu mahaarvamise õigust kinnitav dokumentide pakett.
 2. Esitage elukohajärgsele maksuametile sotsiaalmaksu mahaarvamise õigusest teatamise avaldus ja tõendavate dokumentide pakett koos koopiatega.
 3. Saate 30 päeva pärast maksuametilt teatise sotsiaalmaksu mahaarvamise õiguse kohta.
 4. Esitage tööandjale sotsiaalne mahaarvamise õiguse teade.

Sotsiaalse mahaarvamise õigusest teatamine on aluseks, et tööandja ei pea maksumaksjale väljamakstavalt tulult kinni üksikisiku tulumaksu.

Kordamine on õppimise ema

Artikli lõpetuseks meenutagem veel kord, mis on maksusoodustus ja kuidas seda saada. Igal meie riigi maksumaksjal on õigus saada tagasi enammakstud makse mitmete kulude pealt. Maksuseadustik jagab maksed viide kategooriasse:

 1. Tavalised maksusoodustused
 2. Sotsiaalmaksu mahaarvamised
 3. Investeeringumaksu mahaarvamised
 4. kinnisvaramaksu mahaarvamised
 5. Professionaalsed maksusoodustused

Igal kategoorial on oma dokumentide loetelu, mis kinnitab maksumaksja õigust maksusoodustusele. Mahaarvamisi saate teha aasta jooksul tööandja kaudu või aasta lõpus maksuameti kaudu.

Nüüd teate, mis on maksusoodustus lihtsas sõnastuses. Kasutage saadud teavet endale ja oma perekonnale kasulikuks.

🏁

See veebisait kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid saate soovi korral loobuda. Nõustu Loe rohkem