...
🛫 Lue lisää infobisneksestä, talouslukutaidosta, henkilökohtaisesta kasvusta. Internet-liiketoiminta, liiketoiminta Internetissä, investoinnit, tulot, ammatit, kannattavat sijoitukset, talletukset. Menestystarinoita, itsensä kehittämistä, henkilökohtaista kasvua.

Mitä ovat sijoitusriskit ja miten niitä voidaan hallita oikein?

7

Sijoituksia valitessaan monet aloittelevat sijoittajat kiinnittävät ensisijaisesti huomiota kannattavuuteen – mitä korkeampi se on, sitä houkuttelevammalta rahan sijoittamisvaihtoehto näyttää. Mutta on tärkeää muistaa yksinkertainen sääntö: tuotto on aina suoraan verrannollinen riskiin. Mitä korkeampi luvattu korko on, sitä suurempi on rahan menettämisen todennäköisyys. Sijoitusriskejä on lähes mahdotonta välttää kokonaan, mutta voit oppia pienentämään ne. Käsittelemme tärkeimmät riskinhallintamenetelmät tässä artikkelissa.

Mitkä ovat yksityisten sijoittajien riskit?

Osakemarkkinoiden tilanne riippuu monista tekijöistä – maailmantalouden tilasta ajankohtaisiin uutisaiheisiin. Ennalta-arvaamattomuus on tärkein riskien lähde, joka kaikkien sijoittajien on otettava huomioon.

Sijoitusriskit voidaan jakaa makro- ja mikroriskeihin. Ensimmäiset liittyvät makrotaloudellisiin tai poliittisiin tekijöihin, kun taas jälkimmäiset liittyvät tiettyihin liikkeeseenlaskijoihin tai pörssikaupan arvoisiin instrumentteihin.

Makroriskejä ovat mm.

 • Järjestelmäriski on riski, joka ulottuu koko markkinoille kokonaisuutena ja vaikuttaa kaikkiin rahoitusinstrumentteihin. Esimerkiksi maksukyvyttömyyden riski tai koko maan talouden romahdus.
 • Alueellinen riski on taloudellisen tilanteen heikkenemisen todennäköisyys tietyllä alueella. Tämä riski on erityisen tärkeä huomioida kuntien joukkovelkakirjalainojen sekä kaupunkia muodostavien yritysten osakkeiden omistajille.
 • Toimialariski – epäsuotuisan tilanteen riski tietyllä toimialalla. Esimerkiksi koronaviruspandemian seurauksena öljy-, lento-, matkailu- ja muilla toimialoilla toimivat yritykset ovat joutuneet paineen alle. Osakkeidensa omistajat kohtasivat noteerausten laskun.

Mikroriskien ryhmään kuuluvat:

 • Likviditeettiriski on kyvyttömyys myydä sijoitusinstrumenttia nopeasti ja ilman merkittäviä tappioita. Se johtuu hyödykkeen alhaisesta kysynnästä tai suuresta erosta osto- ja myyntikurssien välillä.
 • Luottoriski – tarkoittaa rahan menetystä liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden vuoksi. Sekä joukkovelkakirjalainanhaltijat että osakkeenomistajat ovat alttiina tälle riskille – jos liikkeeseenlaskijayritys menee konkurssiin, he voivat jäädä ilman.
 • Valuuttariski on vaara, että valuuttatransaktioista aiheutuu tappioita omaisuuserän hinnan epäsuotuisan muutoksen vuoksi.

Erikseen kannattaa korostaa niin sanottuja rahariskejä – ne eivät ole ominaisia ​​vain sijoituksiin, vaan myös muihin rahoitustoimiin. Tämä ryhmä sisältää yleensä inflaatio-, valuutta- ja korkoriskit:

 • Inflaatioriski on riski, että inflaatio ylittää sijoitussalkkusi tuoton.
 • Valuuttariski on mahdollisuus menettää rahaa valuuttakurssien haitallisten vaihteluiden vuoksi. Jos esimerkiksi pidät kaikki säästösi USD-määräisinä, tärkein riskitekijä on kansallisen valuutan heikkeneminen.
 • Korkoriski on tappion riski, joka johtuu korkojen epäsuotuisista muutoksista. Samanaikaisesti sekä korkojen nousu että lasku voivat johtaa tappioihin – kaikki riippuu kaupan erityispiirteistä.

Tapahtumasyystä riippuen riskit voivat olla myös taloudellisia, poliittisia, teknologisia, sosiaalisia, oikeudellisia.

Kuinka hallita sijoitusriskejä

Sijoituksissa on tärkeää ymmärtää tarkasti, mille riskeille altistat pääomasi sijoittamalla tiettyyn instrumenttiin, sekä arvioida oikein mahdolliset tappiot ja mahdollisuuksien mukaan vähentää niitä. Tässä on muutamia tapoja vähentää sijoitusriskiä:

 • Monipuolista sijoituksesi. Salkun suojaamiseksi jyrkiltä nostoksilta se tulee hajauttaa viisaasti. Jaa säästöt useiden instrumenttien kesken – osakkeet, joukkovelkakirjat, talletukset, sijoitusrahastot. Mitä monipuolisempia omaisuuseriä on, sitä epätodennäköisemmin yhden niistä putoaminen iskee koko salkkuun. Ja jotta pääomasi ei riipu tietyn toimialan tilanteesta, on suositeltavaa sijoittaa eri alojen yrityksiin. Kun jotkut alueet ovat taantumassa, toiset kasvavat aktiivisesti, minkä nykyinen kriisi osoittaa selvästi. Toinen tärkeä hajautussääntö on rahan jakautuminen maiden ja valuuttojen välillä. Maantieteellinen hajautus vähentää salkun altistumista poliittisille ja taloudellisille ongelmille tietyssä maassa, kun taas valuuttajakauma suojaa valuuttakurssien vaihteluilta.
 • Käytä stop loss -määräyksiä. Jos harjoittelet lyhytaikaisia ​​sijoituksia, tämä työkalu voi olla erittäin hyödyllinen. Stop loss on ohje välittäjälle myydä arvopapereita automaattisesti, jos niiden hinta laskee tiettyyn arvoon. Näin voit rajoittaa tappiot hyväksyttävälle tasolle. Ostit esimerkiksi osakkeita 25 dollarilla osakkeelta, ja niiden hinta alkoi laskea jyrkästi. On mahdotonta hyväksyä arvopapereiden pudottamista yli 5 dollarilla. Joten sinun tulee asettaa stop loss arvoon 20 dollaria arvopaperia kohden. Jos osakkeet putoavat tähän arvoon, ne myydään.
 • Noudata aina valittua strategiaa. Jos sijoitat pitkällä aikavälillä, kohtaat varmasti markkinoiden korjauksia. Tässä tilanteessa on tärkeää hillitä tunteita ja jatkaa alun perin valitun strategian noudattamista. On tärkeää muistaa, että paniikki ja kiirehtiminen omaisuudesta toiseen tuovat lopulta enemmän tappioita kuin voittoja, ja pitkällä aikavälillä osakemarkkinat nousevat.
 • Kiinnitä huomiota rahoitustuotteiden riskitasoon. Joillakin sijoitusvälineillä on ennalta määrätty riskitaso. Esimerkiksi Moskovan pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat ETF:t on merkitty asteikolla 1-7, jossa 1 on luotettavin ja 7 riskialttein rahasto. Tämän merkinnän avulla on mahdotonta arvioida riskin absoluuttista suuruutta, mutta on mahdollista vertailla eri työkaluja ja valita sopivin.
 • Sijoita ymmärrettäviin työkaluihin. Jos et ymmärrä omaisuuden toimintaa, on parempi luopua siitä tai tutkia sitä huolellisesti ennen rahan sijoittamista.
 • Tasapainota portfoliosi säännöllisesti. Ajan myötä salkun varojen suhde voi muuttua, mikä tekee siitä konservatiivisemman tai riskialttiimman. Sijoitusriskin optimaalisen tason ylläpitämiseksi on joskus tarpeen tasapainottaa salkkua eli tuoda omaisuusprosentti alkuperäisiin arvoihin.

Kuinka tietää, mikä riskitaso sopii sinulle

Ennen kuin aloitat sijoittamisen, päätä tavoitteesi. Hyväksyttävä riskitaso riippuu suuresti niistä. Jos olet esimerkiksi alle 30-vuotias ja haluat säästää mukavaa vanhuutta varten, voit ottaa riskin ja sijoittaa osakkeisiin. Vian sattuessa sinulla on aikaa kompensoida tappiot konservatiivisilla työkaluilla. Jos olet yli 50-vuotias, osakkeista tulee sinulle liian riskialttiita, ja sinun kannattaa suosia luotettavampia sijoituksia.

Helpoin tapa määrittää asenteesi riskeihin on tehdä riskiprofilointi välittäjän kanssa. Tämä on pieni testi, joka koostuu tavoitteistasi, halutuista tuotoista, hyväksyttävistä riskeistä ja sijoitushorisonteista. Riskiprofiilisi tunteminen helpottaa oikean sijoitusvälineen valintaa.

Mitä pitää muistaa

 1. Riskitön sijoittaminen ei ole mahdollista, mutta sen voi pitää kurissa ja jopa minimoida.
 2. Riskien vähentämiseen on useita tapoja, muun muassa – sijoitusten hajauttaminen, valitun strategian noudattaminen, stop order -käskyt, salkun tasapainottaminen oikea-aikaisesti.
 3. Ymmärtääksesi, mikä riskitaso on sinulle hyväksyttävä, määritä sijoitustavoitteet ja ehdot sekä käy läpi riskiprofilointi välittäjän kanssa.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja