...
🛫 Läs mer om infobusiness, finansiell kompetens, personlig tillväxt. Internetföretag, företag på Internet, investeringar, inkomster, yrken, lönsamma investeringar, insättningar. Framgångshistorier, självutveckling, personlig tillväxt.

Vad är finansiell kunskap

18

Finansiell läskunnighet är den kognitiva förståelsen av finansiella komponenter och färdigheter som budgetering, investeringar, lån, beskattning och hantering av privatekonomi. Brist på sådana färdigheter kvalificeras som ekonomisk analfabetism.

Nyckelkomponenter i finansiell kompetens

Finansiell kompetens består av flera finansiella komponenter och färdigheter som gör det möjligt för en person att få kunskap om effektiv penning- och skuldhantering.

Nedan är de viktigaste komponenterna i finansiell kunskap som bör läras.

1 Budgetering

Vid budgetering är det fyra huvudsakliga användningsområden för pengar som avgör det: spendera, investera, spara och ge bort.

Att skapa rätt balans mellan de huvudsakliga användningsområdena för pengar gör det möjligt för människor att bättre fördela sin inkomst, vilket leder till ekonomisk trygghet och välstånd.

Generellt sett bör budgeten utformas för att betala av alla befintliga skulder och lämna pengar till besparingar och lönsamma investeringar.

2 Investering

För att bli ekonomiskt kunnig måste en person lära sig om nyckelkomponenterna i investeringar. Några av de komponenter som bör läras för att säkerställa gynnsamma investeringar är räntor, prisnivåer, diversifiering, riskminskning och index.

Vad är finansiell kunskap

Investeringar

Att lära sig om kritiska investeringskomponenter gör det möjligt för människor att fatta smartare ekonomiska beslut som kan leda till högre inkomstinflöden.

3 Upplåning

I de flesta fall behöver nästan alla låna pengar någon gång i livet. Att förstå räntor, sammansatt ränta, pengars tidsvärde, återbetalningstider och lånestruktur är avgörande för effektiv upplåning.

Om ovanstående kriterier är tillräckligt förstådda kommer en individs finansiella kunskaper att öka, vilket ger praktiska råd om upplåning och minskar långsiktig ekonomisk stress.

4 Beskattning

Att få kunskap om de olika formerna av beskattning och deras inverkan på en persons nettoinkomst är avgörande för att skaffa sig finansiell kunskap. Oavsett om det är anställning, investeringar, hyra, arv eller beredskap, beskattas varje inkomstkälla på olika sätt.

Vad är finansiell kunskap

Betala skatter

Att vara medveten om olika inkomstskattesatser säkerställer ekonomisk stabilitet och förbättrar det finansiella resultatet genom intäktshantering.

5 Privatekonomistyrning

Det viktigaste kriteriet – personlig ekonomistyrning – inkluderar kombinationen av alla komponenter som anges ovan.

Finansiell trygghet uppnås genom en balanserad kombination av de finansiella komponenterna som anges ovan för att stärka och öka investeringar och sparande samtidigt som upplåning och skulder minskar.

Att uppnå djupgående kunskaper om de finansiella komponenterna som diskuterats ovan garanterar en ökning av en persons finansiella läskunnighet.

Vikten av finansiell kompetens

Att bli ekonomiskt kunnig är en av de viktigaste sakerna en person kan göra för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet.

Nedan listas några verkliga fakta som borde belysa den övergripande betydelsen av att uppnå finansiell kunskap.

 • Det uppskattas att cirka 85 % av många användare lever lön till lön.
 • Mer än 50 miljoner människor äger kreditkort på sistone.
 • I genomsnitt har kreditkortsinnehavare cirka fyra kort var.
 • Kreditkortsskuldnivåerna är på den högsta någonsin på 3,04 biljoner konventionella enheter.
 • I allmänhet är den nuvarande skulden cirka 12,58 biljoner konventionella enheter.

Statistiken ovan bör kasta lite ljus över varför finansiell kompetens är av största vikt i dagens finansiella klimat.

Fördelarna med finansiell kompetens

Finansiell kompetens är en färdighet som ger en rad fördelar som kan förbättra människors levnadsstandard genom att öka den finansiella stabiliteten.

Följande är fördelarna med finansiell kunskap:

 • Förmåga att fatta bättre ekonomiska beslut
 • Effektiv penning- och skuldhantering
 • Fler möjligheter att nå ekonomiska mål
 • Lägre kostnader genom bättre reglering
 • Mindre ekonomisk stress och oro
 • Förbättra den etiska nivån för beslutsfattande vid val av lån, investeringar och användning av kreditkort
 • Effektivt skapande av en strukturerad budget

Att ta steg mot finansiell kompetens är en viktig del av livet som kan ge finansiell stabilitet, minska oro och stimulera uppnåendet av ekonomiska mål.

Inspelningskälla: zen.yandex.ru

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer