...
🛫 Lue lisää infobisneksestä, talouslukutaidosta, henkilökohtaisesta kasvusta. Internet-liiketoiminta, liiketoiminta Internetissä, investoinnit, tulot, ammatit, kannattavat sijoitukset, talletukset. Menestystarinoita, itsensä kehittämistä, henkilökohtaista kasvua.

Mitä on talouslukutaito

7

Talouslukutaito on kognitiivista ymmärrystä taloudellisista komponenteista ja taidoista, kuten budjetointi, sijoittaminen, lainaus, verotus ja henkilökohtaisen talouden hallinta. Tällaisten taitojen puute katsotaan taloudelliseksi lukutaidottomiksi.

Talouslukutaidon keskeiset osat

Talouslukutaito koostuu useista taloudellisista komponenteista ja taidoista, joiden avulla henkilö saa tietoa tehokkaasta rahan- ja velanhoidosta.

Alla on talouslukutaidon tärkeimmät osat, jotka tulisi oppia.

1 Budjetointi

Budjetoitaessa rahalla on neljä pääkäyttötapaa, jotka määräävät sen: kuluttaminen, sijoittaminen, säästäminen ja lahjoittaminen .

Oikean tasapainon luominen rahan pääkäyttöjen välillä antaa ihmisille mahdollisuuden jakaa tulonsa paremmin, mikä johtaa taloudelliseen turvaan ja vaurauteen.

Yleisesti ottaen budjetti tulisi suunnitella maksamaan kaikki olemassa olevat velat, jättäen rahaa säästöihin ja kannattaviin sijoituksiin.

2 Investointi

Talouslukutaito saavuttaakseen henkilön on opittava sijoittamisen avaintekijät. Eräitä komponentteja, jotka kannattaa opetella suotuisan sijoittamisen varmistamiseksi, ovat korot, hintatasot, hajautus, riskien vähentäminen ja indeksit.

Mitä on talouslukutaito

Investoinnit

Kriittisten sijoituskomponenttien oppiminen antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä älykkäämpiä taloudellisia päätöksiä, jotka voivat johtaa suurempiin tulovirtoihin.

3 Lainaus

Useimmissa tapauksissa lähes jokainen joutuu lainaamaan rahaa jossain vaiheessa elämäänsä. Korkojen, korkokorkojen, rahan aika-arvon, takaisinmaksuaikojen ja lainarakenteen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan lainanoton kannalta.

Mikäli yllä olevat kriteerit ymmärretään riittävästi, kasvaa yksilön talouslukutaito, joka antaa käytännön neuvoja lainaamiseen ja pitkäaikaisen taloudellisen stressin vähentämiseen.

4 Verotus

Tiedon hankkiminen eri verotusmuodoista ja niiden vaikutuksista henkilön nettotuloon on keskeistä talouslukutaidon saavuttamiseksi. Olipa kyse työstä, sijoituksista, vuokrasta, perinnöstä tai satunnaisuudesta, jokaista tulolähdettä verotetaan eri tavalla.

Mitä on talouslukutaito

Verojen maksaminen

Erilaisten tuloverokantojen tiedostaminen varmistaa talouden vakauden ja parantaa taloudellista suorituskykyä tulonhallinnan avulla.

5 Henkilökohtainen taloushallinto

Tärkein kriteeri – henkilökohtaisen talouden hallinta – sisältää kaikkien yllä lueteltujen komponenttien yhdistelmän.

Taloudellinen varmuus saavutetaan tasapainoisella yhdistelmällä yllä lueteltuja taloudellisia komponentteja, joilla vahvistetaan ja lisätään investointeja ja säästämistä samalla kun vähennetään lainaa ja velkaa.

Yllä käsiteltyjen taloudellisten komponenttien syvällisen tuntemuksen saavuttaminen takaa henkilön talouslukutaidon kasvun.

Talouslukutaidon merkitys

Talouslukutaidon hankkiminen on yksi tärkeimmistä asioista, jonka ihminen voi tehdä varmistaakseen pitkän aikavälin taloudellisen vakauden.

Alla on lueteltu joitain todellisia tosiasioita, joiden pitäisi korostaa talouslukutaidon saavuttamisen yleistä merkitystä.

 • On arvioitu, että noin 85 % monista käyttäjistä elää palkasta palkkaan.
 • Yli 50 miljoonaa ihmistä omistaa luottokortteja viime aikoina.
 • Luottokortin haltijoilla on keskimäärin neljä korttia kullakin.
 • Luottokorttivelka on kaikkien aikojen ennätys, 3,04 biljoonaa perinteistä yksikköä.
 • Yleisesti ottaen nykyinen velka on noin 12,58 biljoonaa tavanomaista yksikköä.

Yllä olevien tilastojen pitäisi valaista sitä, miksi talouslukutaito on ensiarvoisen tärkeää nykypäivän taloustilanteessa.

Talouslukutaidon edut

Talouslukutaito on taito, joka tarjoaa monia etuja, jotka voivat parantaa ihmisten elintasoa lisäämällä taloudellista vakautta.

Talouslukutaidon edut ovat seuraavat:

 • Kyky tehdä parempia taloudellisia päätöksiä
 • Tehokas rahan- ja velanhallinta
 • Enemmän mahdollisuuksia saavuttaa taloudellisia tavoitteita
 • Pienemmät kustannukset paremmalla sääntelyllä
 • Vähemmän taloudellista stressiä ja ahdistusta
 • Päätöksenteon eettisen tason parantaminen lainojen, sijoitusten ja luottokortin käytössä
 • Tehokas jäsennellyn budjetin luominen

Askeleita kohti talouslukutaitoa on tärkeä osa elämää, joka voi tarjota taloudellista vakautta, vähentää ahdistusta ja edistää taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja