...
🛫 Läs mer om infobusiness, finansiell kompetens, personlig tillväxt. Internetföretag, företag på Internet, investeringar, inkomster, yrken, lönsamma investeringar, insättningar. Framgångshistorier, självutveckling, personlig tillväxt.

Ambitionens eller ambitionens psykologi

29

Ambition är ett karaktärsdrag som har studerats av psykologer sedan tidigt 1900-tal.

Begreppet ambition definierades ursprungligen av William MacDougall, en engelsk psykolog som publicerade sin första bok om ämnet 1912.

Han hävdade att människor har två huvudsakliga motiv: behovet av att uppnå (dvs önskan att bli mer) och behovet av att undvika förnedring (dvs rädslan för att bli mindre). Under de senaste decennierna har detta koncept populariserats av Malcolm Gladwell, som hävdar att ambition är "förmågan till självöverskridande."

Vad gör människor ambitiösa? Varför strävar de efter framgång?

Nu ska vi prata om ambition. Psykologi är varierad i sitt förhållningssätt till olika mänskliga egenskaper, och precis som alla andra egenskaper som definierar en person kan ambition förklaras genom olika psykologiska teorier.

1943 utvecklade psykologen Abraham Maslow sin teori om behovshierarkin. Hans teori var att människor måste tillfredsställa tre grundläggande behov: fysiologiska, trygghet, kärlek och tillhörighet.

Det är grupperade behov som sömn och hunger, trygghetsbehov som hem och arbete. Sociala behov som kärlek eller vänskap. Värdebehov, såsom prestation och erkännande, och behov av självförverkligande, eller högre behov av sanning, upplysning och visdom.

En av huvudkomponenterna i Maslows behovshierarki är ambition, eller drivkraften att uppnå och växa. Ambition, enligt denna teori, är behovet av självkänsla och tillväxt.

Libido, eller vital lust, förstås psykoanalytiskt som grunden för ambition hos både män och kvinnor. En hög grad av sexuell eller livsattraktion leder till en hög ambitionsnivå.

Kohut-modellen för personlighetsutveckling säger att självkänsla är grunden för all personlighetsutveckling. Det ger en förståelse för vad som driver en persons ambitioner.

Självförbättringspsykologi fokuserar på hur en persons egna tankar, handlingar och känslor påverkar en persons utveckling och hur de relaterar till andra människor.

Ambition – vad betyder det inom psykologi

Ambitionens eller ambitionens psykologi

Pyramid på en sedel

Pyramid på en sedel

Ambition är en brinnande önskan att nå framgång i livet, en önskan om personlig eller professionell framgång, en önskan om berömmelse, makt, pengar, rang, position eller en önskan att uppnå något särskilt mål, slutföra en aktivitet eller ta emot frukterna av en aktivitet..

Därför är ambition ett "önskemål" precis som alla andra önskemål. Var finns rötterna till sådana begär? Freud förklarade att begär finns i vårt omedvetna, och vi drivs av vårt liv och våra sexuella begär.

Om du har en sexlust, betyder det att du också kommer att ha höga ambitioner?

Psykoanalys kommer att svara jakande på denna fråga, eftersom ambition är önskan att leva, och en ambitiös person nödvändigtvis har en stark vitalitet eller överlevnadsinstinkt.

Vi kan kalla det en slags kamp för överlevnad i en värld av konkurrens som underbygger ambitioner. Sålunda är ambition till sin natur positiv och riktad mot en persons övergripande utveckling. Detta är dock inte slutet på historien, vi måste förstå vilka faktorer som ligger till grund för den.

Ambition är en komplex process och en mänsklig egenskap som kan orsakas av negativa och positiva faktorer:

Positiva ambitionsfaktorer

 • ökat förtroende
 • sociala och ekonomiska behov
 • kreativa impulser
 • konkurrenskraft
 • känslomässiga och intellektuella behov
 • sexuell och vital attraktion
 • överlevnadsinstinkt
 • personlig motivation

Negativa ambitionsfaktorer

 • rädsla för att misslyckas i yrkeslivet eller socialt liv
 • rädsla för avslag i det personliga livet
 • känsla av underlägsenhet
 • känsla av överlägsenhet
 • psykisk sjukdom, såsom bipolär sjukdom
 • svartsjuka
 • narcissism eller själviskhet
 • brist på självförtroende

Ambitiöshet – en egenskap hos de utvalda eller en last

Nu blir det klart, ambitionens psykologi låter dig inse två typer av krafter eller en uppsättning faktorer som gör en person ambitiös. Vi måste fokusera på hur dessa befogenheter kan användas effektivt.

Faktum är att många människor kan identifiera sig med de flesta av de faktorer som listas här som verkar motivera oss att uppnå vissa mål.

Vi är ambitiösa eftersom vi vill uppnå social status, vi är rädda för avslag eller misslyckande i våra personliga och professionella liv. Således kan en man bli ambitiös för att visa sin position, rang eller framgång för att locka kvinnor.

En kvinna kan bli ambitiös eftersom hon har en djup känsla av underlägsenhet och vill sticka ut från andra människor genom att visa extrem konkurrenskraft.

Djupa önskningar är också möjliga, till exempel för att förbättra denna värld. Jag inkluderar dock inte medvetet ett sådant uppdrag, mål eller önskan att förbättra världen som en positiv faktor, eftersom detta uppdrag eller behov, att förändra världen, går utöver personliga ambitioner och kan tillhöra den altruistiska kategorin.

Avund är en negativ kraft som kan vändas till en positiv kanal som konkurrenskraft, och en person som är avundsjuk på en väns prestationer kan sträva efter att lyckas på sitt eget sätt.

Ambition och mindervärdeskomplex

Ambitionens eller ambitionens psykologi

Var och en av oss har ett visst "underlägsenhetskomplex" eller "narcissistisk streak", men detta är något vi måste försöka övervinna. Detta kommer att hjälpa oss att bli bättre versioner av oss själva.

En person med en känsla av överlägsenhet liknar en känsla av underlägsenhet, eftersom den som anser sig vara överlägsen andra alltid är omedvetet rädd för att hans överlägsenhet kan utmanas, vilket kan orsaka en känsla av underlägsenhet.

Psykiska sjukdomar, som i fallet med bipolär sjukdom, kan också visa ökad energi och känslor under maniska episoder, när personen tar sig an flera projekt och "blåser upp" sina ambitioner.

Många kreativa individer anses vara bipolära. Den patologiska nivån av en sådan störning, som ett resultat av vilken en person förlorar allt intresse för livet och upphör att fungera normalt, kräver medicinsk och psykiatrisk vård.

Framgångsrika människor är de som kan manipulera ambitionens krafter till deras fördel. De kan ändra negativa faktorer till positiva, samt effektivt använda positiva faktorer utan att tillåta dem att bli negativa när som helst i livet.

En person med en bipolär tendens bör alltså använda det positivt för att öka kreativiteten. Och en person med starka sexuella drifter kan sublimera energin på ett socialt konstruktivt sätt för att förhindra social eller personlig skada.

För att uppnå något meningsfullt sätter livet en människa i förutsättningar och motiverar med känslor, behov. Genom att använda positiva eller negativa faktorer på ett effektivt sätt kan mycket uppnås.

Som är en ambitiös person

Nästa fråga som naturligt dyker upp är vilken typ av människor som är mest ambitionsbenägna.

Ambitionens eller ambitionens psykologi

Alla som rörs av och påverkas av de krafter som beskrivs ovan är ambitiösa, och därför är varje person till sin natur ambitiös.

Ambition är den huvudsakliga livskraften. Men om kombinationen av dessa negativa och positiva faktorer är starkare hos vissa än hos andra, kommer dessa personer att vara mer ambitiösa och framgångsrika i sin implementering.

En sund ambition är en som har en bra balans mellan negativa och positiva faktorer.

Därför kommer de extremt positiva ambitionsfaktorerna, såsom övertro, eller de extremt negativa, såsom ökad rädsla för avvisning, bara hindra och i slutändan bli ett hinder för hans personliga, sociala och professionella utveckling.

Inspelningskälla: zen.yandex.ru

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer