...
🛫 Lue lisää infobisneksestä, talouslukutaidosta, henkilökohtaisesta kasvusta. Internet-liiketoiminta, liiketoiminta Internetissä, investoinnit, tulot, ammatit, kannattavat sijoitukset, talletukset. Menestystarinoita, itsensä kehittämistä, henkilökohtaista kasvua.

Kuinka luovat tekijät pilaavat karmaa itselleen ja yritykselleen

10

Kuten mainontaa käsittelevässä artikkelissa luvattiin, tuon huomionne materiaalin, joka kertoo, miten synnin ja luovuuden käsitteet liittyvät toisiinsa sekä mitä tekemistä luovilla ihmisillä on tämän kaiken kanssa. Meidän on aloitettava huomauttamalla, että tässä artikkelissa ei ole mitään uskonnosta, koska siihen on tapana yhdistää käsite synnin kanssa. Synnillä voit ymmärtää jotain muuta, vain hyvin visuaalisen ja tutun sanan.

Kun puhutaan synnistä suhteessa luovuuteen, se tarkoittaa vain sitä, että luovat myös syntiä tekevät, mutta he eivät tee syntiä uskonnollisessa mielessä. He tekevät syntiä luomalla informaatiokonstrukteja luomalla pseudokreoa, jotka estävät idean asianmukaista kehitystä, ja idea on jotain jumalallista, minkä ansiosta voimme kutsua toimintaa, jonka kautta pseudokreo syntyy, synniksi.

Tässä mekanismi on hyvin yksinkertainen. Kuvitellaanpa ihminen. On ymmärrettävä, että ihminen ei ole staattinen, vaan dynaaminen kokonaisuus, joka on jatkuvassa kehityksessä. Mutta kaikki kehitys vaatii energiaa. Ihminen ei ole tässä poikkeus. Energiaprosessien vapaa virtaus edistää kehitystä, eikä vapaa virtaus haittaa kehitystä, hidastaa sitä, pysäyttää sitä, ohjaa sitä väärään suuntaan. Samalla henkilö on kokonaisuus, jota voidaan tarkastella eri suunnitelmissa: aineellinen, informaatio, ihanteellinen.

Alkuperäinen suunnitelma on ihanteellinen suunnitelma. Se voidaan kuvitella tietyksi henkilön ja hänen kohtalonsa suunnitelmaksi. Osoittautuu, että on olemassa tietty vektori, tietty viiva, eräänlainen kohtalo. Kun ihminen elää tämän suunnitelman mukaan, hänen elämässään kaikki menee hyvin, ts. siinä on kiinteä valkoinen raita. Halut ohjaavat ihmisen elämää. Ne ovat eräänlaista keskittynyttä energiaa, mutta energia ei ole yksinkertaista, vaan energia on motivoivaa ja suunnattua.

Ihminen ei kuitenkaan aina elä elämäänsä halujensa ohjaamana, ja kuten fysiikasta tiedetään, energia ei katoa mihinkään, se vain siirtyy muodosta toiseen. Joten käy ilmi, että halun energia ei voi kadota, se voi vain muuttua toisen tyyppiseksi energiaksi, tässä tapauksessa potentiaalienergiaksi.

Tämä saavutetaan yksinkertaisesti: luodaan tietty sisäinen mekanismi, joka kerää tämän energian. Tällaisella mekanismilla voi olla eri nimiä, esimerkiksi kompleksi. Jokaisella tyydyttämättömällä halulla energia muuttuu potentiaalienergiaksi ja kompleksi syntyy. Toiminta, joka loi kompleksin, ei ole muuta kuin syntiä, ts. teko, toiminta tai toimettomuus, joka häiritsee idean normaalia kehityskulkua.

Lisäksi tapahtuu unohtamista, mutta kompleksi säilyy. Kompleksi on huono, koska siinä oleva energia kerääntyy huonosti ja uhkaa jatkuvasti purkaa, koska kompleksi ei pysty täysin kompensoimaan energian tuotantoa ja sen muuttumista potentiaalienergiaksi. Tästä syystä ihminen on pakotettu jatkuvasti luomaan kompensaatiomekanismeja, ts. ulkoiseen tai sisäiseen ympäristöön syntyy jotain, joka palauttaa ihmisen tasapainon. Pseudocreo on ulkoinen esine. Sen luomalla ihminen palauttaa tasapainon.

Tasapaino on hyvä. Mutta ongelma on, että tällainen esine on este idean kehitykselle. Siten luomalla pseudo-kreon ihminen luo uusia syntejä, luo vielä enemmän esteitä kehitykselleen. Osoittautuu, että synti on vain esteiden luomista idean kehittymiselle, ts. jumalallinen olemus henkilössä tai esteiden luominen aiemmin luotujen tukosten tuhoamiseksi. Joten käy ilmi, että luomalla pseudo-kreon ihminen luo uusia syntejä ja pahentaa vanhoja.

Samalla luovat tekijät voivat tehdä syntiä itselleen, mutta he voivat tehdä syntiä myös mainostamilleen tavaroille ja palveluille. Mekanismi tässä on sama, mutta vain erilaisia ​​esineitä. Mikä tahansa tuote tai palvelu syntyy myös ideasta. Tällaisesta tuotteesta tulee suosittu, jonka ideaa kehitetään menestyksekkäästi.

Mutta luova ihminen voi luoda sellaisia ​​tietorakenteita, jotka estävät tuotteen tai palvelun idean kehittymisen, ts. itse asiassa luova ihminen voi luoda syntiä myös tuotteelle. Syntiä sisältävä tuote ei voi kehittyä ja väistyy hyvin nopeasti kilpaileville tuotteille. Siksi luovuus markkinoinnissa voi olla erilaista, sekä hyödyllistä että haitallista. Sinun täytyy olla varovainen hänen kanssaan.

Kuinka luovat luovat ongelmia karmalla

Kuinka luovat tekijät pilaavat karmaa itselleen ja yritykselleen

Joten käy ilmi, että kauhutarinat ikuisesta kuolemasta, helvetistä, eivät ole sellaisia ​​kauhutarinoita. Ne ovat hyvin todellisia koneita. Jos luova ihminen on yrittänyt kovasti pseudokreon luomisen alalla, hän menettää asemansa ajan myötä, koska kompleksien ylläpitäminen oikeissa oloissa vaatii yhä enemmän kompensaatiomekanismeja. Seurauksena on, mitä kutsutaan sanaksi "burn out".

Osoittautuu, että luova ihminen tappaa mekanismit, joiden avulla hän voi liittyä ideoiden maailmaan. Ulkoisesti se näyttää inspiraation katoamiselta, uupumukselta. Voi vaikuttaa siltä, ​​että syynä on väsymys, pitkäaikainen työ. Mutta näin ei ole, syynä tähän on ideoiden maailmaan yhdistämismekanismien estäminen. Seurauksena on se, mitä voidaan kutsua tällaisen luovan luovaksi kuolemaksi.

Tällaisen kuoleman jälkeen luovat joutuvat eräänlaiseen helvettiin, jossa hänen sielunsa palaa. Hän ei voi paeta sieltä ennen kuin hän poistaa syntinsä ja on siksi tuomittu ikuiseen kärsimykseen. Hän haluaa luoda, mutta ei pysty. Samalla hänen koko kehonsa on teroitettu luomaan, koska luovuus on hänen itsensä toteuttamisen prosessi, mutta syntien kautta hän pysähtyy.

Sama tapahtuu tavaroiden kanssa. Syntien määrä, joilla tuotteet "tartuttavat" syntisiä luovia, saavuttaa kriittisen massan, tuotteen idea estyy ja se alkaa haalistua. Yrityksen johdon kivet alkavat vieriä eri puutarhoihin, mutta tämä ei auta, koska ei ymmärretä, että koko syy on se, että tuote on tullut liian syntiseksi ja menettänyt elinvoimansa. Tuloksena saavutetaan se, mitä voidaan kutsua tuotteen kuolemaksi ja sen putoamiseksi eräänlaiseen tavaroiden helvettiin.

On selvää, ettei ole savua ilman tulta ja että on syy, joka johtaa syntien tekoon, ja nyt yritämme selvittää, miksi syntien luominen tapahtuu. Avain synnin syiden ymmärtämiseen on ymmärtäminen luovuuden perusteet ja edellytykset.

Luovuudella, ainutlaatuisten esineiden luomiseen tähtäävänä toimintana, on useita perusteita. Toinen on Creon luominen henkilökohtaiseen käyttöön kompensoimaan sisäistä epätasapainoa, toinen on Creon luominen ei-henkilökohtaiseen käyttöön kolmansien osapuolten käyttöön.

Henkilökeskeinen Creo. Tämän luovuuden tarkoituksena on luoda sellainen esine, joka kompensoi sisäistä epätasapainoa, joka on pääasiassa henkistä. Tämä lähestymistapa perustuu pääasiassa itsensä toteuttamisen haluun, turhamaisuuden toteuttamiseen, itsensä vahvistamiseen ja kunnianhimojen toteuttamiseen.

Osana tätä lähestymistapaa luovuuteen sen tulos syntyy ottaen huomioon, että luovan ihmisen henkilökohtaiset ongelmat ratkaistaan. Tästä johtuen toiminta kohdistuu itse toimintaan, eikä sillä ole ulkoista päämäärää. Painopiste ei ole tavoitteiden saavuttamisessa. Joskus sattuman vuoksi tällainen lähestymistapa voi antaa tuloksia, mutta ne eivät ole vakaita, koska ne eivät sovi syy-seuraus-suhteiden ketjuun, eivät sovi yleiseen järjestelmään ja voivat tuhota sen.

Kuitenkin tietoisesti ja alitajuisesti luovat tekijät edistävät juuri tätä ideaa. Osoittautuu, että tällaisen luovuuden kautta luova henkilö ratkaisee henkilökohtaiset ongelmansa tai pikemminkin yrittää ratkaista ne. Itse asiassa tässä tapauksessa luova motiivi on saavuttaa sisäinen harmonia, ei luoda todellista luovuutta.

Mutta koko pointti on siinä, että itse asiassa luova ei ratkaise ongelmaa, vaan vain viivästyy, koska hän ei luo luovaa, vaan pseudokreon. Jollain tapaa voidaan jopa sanoa, että luovat myyvät sielunsa paholaiselle, koska pseudo-creossa on jotain pirullista, koska se sisältää kaikenlaisia ​​​​rajoituksia.

Rajoitukset auttavat luovaa jonkin aikaa, mutta sitten hänet valtaa kosto ja epäonnistuminen ideansa kehitysvektorissa sekä idean kehittämisen laadussa, koska sille asetetuilla rajoituksilla se ei ei kehity kokonaan. Loppujen lopuksi vain idean puhdas kehitys, puhdas vektori, puhtaasti jumalallinen johtaa siihen, että rajoituksia ei ole.

Tämän seurauksena luova henkilö kaivaa itselleen kuopan, koska pseudo-kreon kautta, joka on luotu kompensoimaan sisäisiä rajoituksia, ei rajoituksia ulkoisen idean kehittämiseen, itse asiassa näitä rajoituksia ei poisteta, mutta usein ne ovat pahentuneet. Osoittautuu, että tämäntyyppinen luovuus ei vahingoita vain edistämisen kohdetta, vaan myös itse luovaa henkilöä.

Ongelmana on, että hänen karmansa rikotaan, siihen tuodaan erilaisia ​​esineitä, luova sisällytetään erilaisten egregorien vaikutusalueisiin, mikä vie energiaa luovalta. Tämän seurauksena luova tekijä eksyy todelliselta tieltään.

Luovuus työnä kollektiivisen alitajunnan kanssa

Kuinka luovat tekijät pilaavat karmaa itselleen ja yritykselleen

Olio-Creo. Tämä esine on luotu tarjoamaan edellytykset jonkin Creon luojan ulkopuolisen esineen idean kehittämiselle. Juuri tämä lähestymistapa on luovuutta puhtaimmassa muodossaan. Tämä on todellinen luova, jonka kautta tavoitteet saavutetaan, johon luovan toiminta suuntautuu. Vain tällainen luovuus johtaa siihen, että idean kehittämiselle luodaan matriisi, omituiset kanavat, joiden kautta ideaa edistetään, sen kehitystä tapahtuu.

Tämän tyyppinen luovuus on hyödyllistä sekä tuotteelle että luovalle, koska se luo rakenteita, jotka sitten erotetaan luovasta eivätkä vaikuta hänen karmaan, joten ne ovat täysin kiinnittyneenä esineeseen ja luovat samalla olosuhteet sen edistämiselle., ei esteitä.

Osoittautuu, että luovat voivat luoda luovuutta, mutta eivät samaan aikaan syntiä. Tätä varten riittää, kun ymmärtää, että luovuuden tulos voi olla kreo ja pseudo-kreo. Jos kreo luodaan, niin syntiä ei luoda eikä pahenneta, mutta jos pseudokreo luodaan, synti luodaan tai pahenee.

Creon ja pseudocreon ero on siinä, että ensimmäinen on se, mikä auttaa ideaa, luovaa henkilöä, tuotetta tai palvelua kehittymään, ja pseudocreo on se, mikä ei salli tätä, vaan pikemminkin luo esteitä kehitykselle. On kaksi tapaa ymmärtää, onko kyseessä Creo vai pseudo-creo: intuitiivinen ja asiantuntija. Ensimmäinen menetelmä on ihmisten, joilla on kehittynyt intuitio, käytettävissä, toinen menetelmä on saatavilla niille, jotka omistavat sopivat tekniikat.

Intuitiivisella menetelmällä on kuitenkin haittoja. Intuitiivisen menetelmän suurin haittapuoli on, että sen avulla ei voida määrittää tarkasti, missä esteet syntyvät, se auttaa vain valitsemaan ne eri vaihtoehdoista luovien luovien tulosten saamiseksi. Mutta se ei salli oikaisua tuotteen tai palvelun vapauttamiseksi synnistä. Tämä voidaan tehdä vain, jos käytetään hyviä asiantuntijoita. Toinen haittapuoli on se, että joskus erilaiset häiriöt voivat vaikuttaa intuitioon ja tämä voi johtaa siihen, että kreon sijaan voidaan valita pseudo-kreo.

Luovuuden luomismekanismin ymmärtäminen voi auttaa luovia pääsemään eroon kertyneistä synneistä ja saamaan takaisin entisen luomisvoimansa sekä estää heitä tekemästä syntejä. Mutta tätä varten sinun on tehtävä jonkin verran työtä itsesi kanssa. Ensinnäkin on tarpeen suorittaa syvä itsetutkiskelu, tunnistaa synnit tai edellytykset, jotka voivat johtaa niiden esiintymiseen.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja