...
🛫 Lue lisää infobisneksestä, talouslukutaidosta, henkilökohtaisesta kasvusta. Internet-liiketoiminta, liiketoiminta Internetissä, investoinnit, tulot, ammatit, kannattavat sijoitukset, talletukset. Menestystarinoita, itsensä kehittämistä, henkilökohtaista kasvua.

Jälkiteollinen talous – kuinka rikastua siitä nopeasti

7

Talous on maiden, valtioiden, yritysten ja ihmisten kehityksen perusta. Saattaa tuntua, että se on jotain kokonaista, mutta todellisuudessa se ei ole. Todellisuudessa talous on heterogeeninen, koska se koostuu sektoreista. Talouden puitteissa on tapana erottaa 5 sektoria: ensisijainen, toissijainen, tertiäärinen, kvaternäärinen ja viisi. Joidenkin maiden taloudessa on kaikki sektorit, mukaan lukien jälkiteollinen talous, kun taas toisissa maissa vain muutama.

Mutta se ei ole kaikki, koska taloudella on tasoja, jotka liittyvät sivilisaation kehitystasoihin. Tähän mennessä tällä perusteella on tapana erottaa 7 talouden tasoa: neoliittinen, varhainen luokka, muinainen, keskiaikainen, varhainen teollinen, teollinen ja jälkiteollinen. Maailmantaloutta kokonaisuutena edustavat tavalla tai toisella sekä eri sektorit että eri tasot.

Joissain paikoissa, esimerkiksi kuuroissa Amazonin heimoissa, vallitsee edelleen neoliittinen talous, ja paikoin, esimerkiksi kehittyneissä maissa, on jo jälkiteollinen talous. Joissakin maissa talouden taso on hyvin määritelty, ja joissakin maissa on siirtymävaihe. Tästä johtuu ero BKT:n määrässä, joka voidaan luoda tietyssä taloudessa.

Miksi talous piti jakaa sektoreihin ja tasoihin? Oli tarpeen jakaa, jotta nähdään tietyn maan talouden mahdollisuudet ja kyvyt maailmassa sekä liiketoimintamahdollisuudet tämän maan taloudessa. Tämän jaon ansiosta on selvää, millainen tietyn maan talous on, millä tasolla se on, mitkä sektorit siinä on kehittyneitä ja mitkä eivät, ja millaista liiketoimintaa tällaisessa maassa on mahdollista.

Sektoreiden osalta monien maiden talouden rakenteessa on erilaisia ​​sektoreita. Mutta mitä tulee tasoihin, tilanne on täällä erittäin mielenkiintoinen, koska on maita, joissa on vain yksi talouden taso, mutta on myös maita, joissa useita talouden tasoja esiintyy samanaikaisesti. Näin ollen eri sektoreita edustavat yritykset toimivat rinnakkain samaan aikaan.

Nykyään meillä on 5 sektoria ja 7 talouden tasoa

Tällaisissa maissa osa yrityksistä toimii ikään kuin he olisivat vielä neoliittia, kun taas toiset yritykset ymmärtävät jo, että jälkiteollinen talous on saapunut, ja toimivat tällä tasolla. Ensimmäinen syy talouden jakamiseen sektoreihin on kuitenkin se, että eri aikoina perustana eli veturina, joka veti koko maailmantaloutta ja eri maiden taloutta, olivat eri sektorit ja tasot. Tämä on erittäin tärkeä seikka.

Nykyään meillä on 5 sektoria ja 7 talouden tasoa, mikä tarkoittaa 35 talouden segmenttiä. Jokaisessa niistä yritys voi kokeilla itseään eri menestyksen todennäköisyydellä. Menestyksen todennäköisyys kasvaa, jos yritys yrittää itseään alalla ja maassa tarjolla olevalla tasolla.

Menestyksen volyymi kuitenkin kasvaa, päinvastoin, jos liiketoimintaa tehdään uuden tason puitteissa, jota ei vielä ole maassa. Esimerkiksi, jos tarvitset takeita menestyksestä, on erittäin typerää tarjota jälkiteollisen talouden tuotteita neoliittisen kauden puitteissa, koska kukaan ei tarvitse niitä, sinun on yritettävä kovasti luoda niille kysyntää.. Vain neoliittisia tuotteita tarvitaan.

Uuden tason luominen ja niitä sektoreita, joita ei ole olemassa, on erittäin vaikeaa, mutta samalla erittäin mielenkiintoista ja ehkä erittäin kannattavaa, jos olet onnekas. Pääsääntöisesti siitä, joka luo liiketoimintaa jollakin talouden uuden tason sektorilla, tulee miljardööri. Esimerkkejä on monia John Rockefelleristä, joka jatkaa Bill Gatesiin ja päättyy Mark Zuckerbergiin. Kaikki nämä ihmiset seisoivat uusien yritysten alkuperillä talouden uusilla tasoilla.

Maailmantalous alkoi neoliittiselta tasolta ja primäärisektorilta. Kerran se oli maailmantalouden päätoimiala, kerran työ tällä alalla ja siihen tehdyt investoinnit olivat kannattavimpia ja kannattavimpia. Tuolloin tämä oli progressiivinen talous, mutta moderniin talouteen verrattuna se oli primitiivinen talous. Ihmiskunta eli pitkään primitiivisesti, mikä tarkoittaa, että sen edustajat metsästivät ja keräsivät kaikenlaisia ​​kasveja.

Tuolloin luonto itse oli perusta, eli kaikkea mitä luonnossa oli, voitiin kuluttaa. Samaan aikaan teknologiat olivat myös primitiivisiä – kyky metsästää ja kyky kerätä kaikenlaisia ​​kasveja. Sitten keksittiin erilaisia ​​työkaluja, jotka mahdollistivat maan viljelyn massiivisessa mittakaavassa, ja tämä johti uuden talouden tason muodostumiseen, josta tuli sen perusta. Päätuote valmistettiin tuolloin tällä uudella alalla.

Miksi tarvitsemme jälkiteollista taloutta?

Tätä seurasi yhä useampien uusien työkalujen ja teknologioiden keksiminen ja sen seurauksena siirtyminen uusille tasoille. Näin ilmestyi teollinen taso ja teollisuus, josta tuli uusi perusta, koska päätuote valmistettiin teollisuudessa. 1900-luvun lopulla alkoi ilmestyä teknologioita, jotka mahdollistavat massatuotannon ja mikä tärkeintä uusien ideoiden käyttöönoton, mikä johti uuden taloudellisen perustan muodostumiseen ja uudelle talouden tasolle, jota kutsutaan jälkiteolliseksi taloudeksi.

Jälkiteollinen talous - kuinka rikastua siitä nopeasti

Jälkiteollisen talouden tuote on idea. On selvää, että uusia ideoita syntyi ja toteutettiin ennenkin, mutta vanhoilla teknologioilla se oli erittäin työläs ja paljon rahaa vaativa tehtävä, ja siksi harvat tekivät sen. Periaatteessa kaikki vain kopioivat muiden ideoita. Uusien teknologioiden ilmaantuminen on kuitenkin mahdollistanut uusien ideoiden synnyttämisen ja toteuttamisen.

Aluksi tämä talouden taso oli hyvin heikko, mutta sitten se alkoi ottaa yhä vahvempia asemia, kunnes lopulta tämän sektorin merkitys saavutti kriittisen massan ja se alkoi murskata muita sektoreita. Tämä tapahtuma sattui aivan äskettäin, jokainen meistä oli sen todistaja. Puhumme vuodesta 2008, jolloin tapahtui tapahtuma, joka virallistettiin niin, ettei se herättäisi turhaa katsojien ja mahdollisten kilpailijoiden huomiota globaalina finanssi- ja talouskriisinä.

Itse asiassa vuonna 2008 uuden talouden edustajat tarttuivat taloudelliseen valtaansa ja kanavoivat rahaa talouden jälkiteolliselle tasolle, mikä tehokkaasti vei verenvuotoa muista rahattomista ja vaikeuksissa olevista sektoreista. Todellisuudessa rahan määrä maailmantaloudessa ei ole vähentynyt, se on yksinkertaisesti lähetetty sinne, minne sanoivat uudet omistajat, jotka eivät ole kiinnostuneita talouden menneistä tasoista, koska ne muuttuivat kannattamattomiksi ja muuttuivat infrastruktuuriksi. uutta taloutta.

Jäteteollinen talous, kuten mikä tahansa muukin, vaatii raaka-aineita. Hänellä on myös omat erityiset raaka-aineet. Se saattaa tuntua hieman oudolta, mutta tällaiset raaka-aineet ovat ihmisiä, koska ihmiset tuovat uusia ideoita ja ihmiset luovat kuluttajia. Mielenkiintoisinta tässä on se, että mitä useammalle ihmiselle ideaa esitellään, sitä enemmän ihmisiä tarvitaan.

Toisin sanoen jälkiteollisen talouden kehitys johtaa siihen, että suurin arvo on juuri ne ihmiset, joita on suojeltava, hoidettava ja vaalittava, jotta he eivät menetä kilpailua. He eivät enää taistele markkinoista, eivät arvokkaiden luonnonvarojen lähteistä vaan ihmisistä.

Yksi ideoiden kanssa työskentelytekniikoista on noomarkkinointi.

On selvää, että taistelumenetelmät ovat täysin erilaisia, voitaisiin sanoa inhimillisiä, ilman ihmisuhreja. Samaan aikaan, koska kala etsii mistä se on syvemmällä ja ihminen missä on parempi, juuri parhaiden olosuhteiden luominen ihmisille on kilpailutapa, koska jos jossain väestö elää huonosti, se ryntää sinne, missä se on paremmin.

Väestön määrän väheneminen johtaa maan kilpailukyvyn laskuun, koska ideoiden toteuttamiskyky heikkenee. Pudotus jatkuu, kunnes maa, jossa hallitus ei tarjoa riittävää elintasoa, imeytyy menestyvämpään naapuriin tai kunnes koko väestö lähtee sieltä. Edellä olevan mukaisesti uusissa olosuhteissa ei vain valtioiden, vaan myös yritysten on työskenneltävä, ja paikoin jo nytkin.

Samaan aikaan heistä selviää vain ne, jotka oppivat luomaan jälkiteollisen talouden tuotetta. Täysin uusi aikakausi, ellei tietenkään tapahdu jonkinlaista globaalia ylivoimaista estettä, tulee hyvin pian, todennäköisesti vuosina 2020-2025, ts. yrityksillä ja valtioilla on enää 5-10 vuotta aikaa organisoida uudelleen uudella tavalla. Jos sinulla ei ole aikaa rakentaa uudelleen, tuho ei ole heille pahin mahdollisuus.

Vain ne yritykset ja valtiot pystyvät rakentamaan uudelleen, jotka hallitsevat teknologiat, joiden avulla on mahdollista luoda ja edistää talouden uuden tason päätuotetta – ideoita. Tässä on tärkeintä siirtymisen nopeus uudelle tasolle. Kuka rakentaa ensimmäisenä uudelleen, hän saa ensimmäisenä asiakkaita. Loput asiakkaat eivät välttämättä riitä.

Yksi ideoiden kanssa työskentelytekniikoista on noomarkkinointi. Noomarketing on tekniikka, jonka avulla voit toteuttaa koko työkierron ideoiden kanssa idean synnyttämisestä, mukaan lukien vahvan brändin luomisesta, siihen perustuvien myyntimarkkinoiden luomiseen. Monet tunnetut yritykset työskentelevät noomarketingin kaltaisten teknologioiden parissa, jotka ovat jo ymmärtäneet, että jälkiteollinen talous on todellisuutta.

Noomarketingin opiskelu kannattaa aloittaa nyt. Tämä johtuu siitä, että yksi teoria ei riitä, vaan tarvitaan myös kokemusta sen soveltamisesta. Teoria voi olla kaikkien ulottuvilla ja jostain on vaikea voittaa, mutta kokemuksen määrä voi olla erilainen ja tämä on ratkaiseva tekijä, eli aina voittaa se jolla on enemmän kokemusta. Näin ollen, mitä aikaisemmin aloitat, sitä enemmän kokemusta saat. Mitä enemmän kokemusta sinulla on, sitä vahvempi on kilpailukykysi.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja