...
🛫 Przeczytaj więcej o infobiznesie, wiedzy finansowej, rozwoju osobistym. Biznes internetowy, biznes w Internecie, inwestycje, zarobki, zawody, opłacalne inwestycje, depozyty. Historie sukcesu, samorozwój, rozwój osobisty.

Praca na zlecenie: co to jest + porady

3

Rynek usług zewnętrznych rozwija się w szybkim tempie. Firmy są coraz bardziej zainteresowane pozyskiwaniem zróżnicowanych specjalistów freelancerów, gdyż bardziej opłaca się im zapłacić za konkretną usługę niż zatrudniać dużą kadrę pracowników. Z drugiej strony takie podejście ma również zalety dla freelancera, który nie jest związany z konkretną organizacją i może czerpać dochody z różnych źródeł. Dlatego oferujemy kompletny przewodnik po tym, czym jest freelancer, dla kogo jest odpowiedni i jak go znaleźć.

Praca na zlecenie: co to jest + porady

Co to jest freelancer

Freelance (eng. Freelance) – praca na zlecenie bez rejestracji stosunków pracy; działalność, w której dana osoba pracuje dla siebie, a nie dla firmy, w przeciwieństwie do zatrudnienia. Jest to prosta forma działalności, w której specjalista za ustaloną opłatą świadczy konkretną usługę na rzecz klienta.

Praca na zlecenie to rodzaj samozatrudnienia, który jest wykonywany na elastycznych zasadach we współpracy z różnymi klientami. W większości obszarów działalności pracę na zlecenie można wykonywać zdalnie, czyli w domu.

Kim jest freelancer

Osoba, która pracuje jako freelancer, nazywana jest „freelancerem". To jest wolny strzelec; osoba prowadząca działalność na własny rachunek oferująca usługi profesjonalne. Na jego zarobki składają się stała stawka godzinowa, płaca dzienna lub koszt projektu.

Termin „wolny strzelec” po raz pierwszy pojawia się w powieści historycznej Ivanhoe (1819) Waltera Scotta jako opis „średniowiecznego najemnego wojownika”, który nie był przywiązany do konkretnego lorda i zatrudniony do określonego zadania. Wolna lanca tłumaczy się jako „wolna włócznia”, co odnosi się do długiej broni używanej przez rycerzy na koniach do zrzucania przeciwników z koni. Z biegiem czasu termin ten nadal oznaczał „niezależny” na polu bitwy, potem zaczął być stosowany w polityce i wreszcie w każdej pracy.

Freelancer nie jest oficjalnie wpisany do grona pracowników firmy, dla której świadczy usługi, a zatem może jednocześnie wykonywać zadania dla osób fizycznych, firm, chyba że jest umownie zobowiązany do pracy wyłącznie dla jednego klienta do czasu zakończenia konkretny projekt.

Praca na zlecenie – o co chodzi

Praca na zlecenie: co to jest + porady

Freelancerzy są zwykle rozumiani jako profesjonaliści krótkoterminowi lub w niepełnym wymiarze godzin, ale zakres ich pracy może być różny, od tymczasowych jednorazowych prac jako praca w niepełnym wymiarze godzin oprócz zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, po długoterminowe projekty w pełnym wymiarze godzin.

Freelancerzy, podobnie jak firmy jednoosobowe (IE), są często klasyfikowane jako samozatrudnieni, chociaż jeśli jednoosobowa działalność jest odrębną jednostką biznesową, wówczas termin „freelancer” nie odnosi się do konkretnego statusu prawnego. Freelancerzy mogą zarejestrować się jako jednoosobowe firmy lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W europejskim prawie pracy definicja „wolnego strzelca” nie jest ustalona, ​​ale istnieje pojęcie osoby samozatrudnionej jako osoby, która na własny koszt prowadzi działalność przynoszącą dochód, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego.

US Internal Revenue Service (IRS) klasyfikuje freelancerów jako osoby samozatrudnione, których jedynym obowiązkiem jest płacenie podatku dochodowego z góry w kwartalnych ratach, ponieważ podatki nie są potrącane z ich pensji. Zarejestrowany freelancer oprócz podatku dochodowego podlega również podatkowi od samozatrudnienia (jeśli pracownik zarobił w roku podatkowym więcej niż 400 USD) według stawki 15,3%, który trafia na ubezpieczenie społeczne (12,4%) i ubezpieczenie zdrowotne (2,9%).

Freelancerzy mogą pracować w ramach firm niezależnych, agencji oferujących usługi klientom lub samodzielnie szukać pracy na specjalnych stronach internetowych. Freelancing jest powszechny w technologii i branżach kreatywnych, w tym w programowaniu komputerowym, technologii IT, dziennikarstwie, projektowaniu stron internetowych, tłumaczeniu, copywritingu, muzyce, kinie itp.

Sposoby znalezienia pracy dla freelancera

Praca na zlecenie: co to jest + porady

Istnieją trzy główne sposoby na efektywne zarabianie pieniędzy jako freelancer online:

Bezpośrednia praca z klientami

Obejmuje wyszukiwanie klientów, komunikowanie się z nimi bezpośrednio poprzez własne kanały (sieci społecznościowe, randki itp.). Jest to najtrudniejsza droga do znalezienia odpowiedniej pracy freelancera, ale oferuje najwyższe zyski, ponieważ w umowie nie ma pośredników. Bezpośrednia współpraca z klientami tworzy trwałe relacje, co jest szczególnie ważne w długim okresie.

Podwykonawstwo

Dla freelancerów, którzy nie lubią kłopotów ze znalezieniem i komunikacją z klientami indywidualnymi, opcją jest działanie jako niezależny podwykonawca innej firmy lub agencji, świadcząc im zlecone usługi.

Ten model jest dość prosty. Firmy wolą zatrudniać ograniczoną liczbę pełnoetatowych pracowników i często zlecać wykonanie specjalistycznych części projektów freelancerom.

Firma sprzedaje duży projekt klientowi, a następnie dzieli tę umowę na „podwykonawstwo”, które jest zlecane innym agencjom lub freelancerom. Agencja zajmująca się tworzeniem stron internetowych sprzedaje kompletny projekt strony internetowej, ale zleca copywriting niezależnemu copywriterowi poza samą agencją.

Witryny z ofertami pracy

Internet oferuje wiele możliwości dla freelancerów, z których najpopularniejsze to specjalne giełdy internetowe z wakacjami dla freelancerów – Upwork, Fiverr, FlexJobs, SolidGigs, Freesy, Freelancer, Peopleperhour.

Dla copywriterów rosyjskojęzycznych istnieje wymiana treści eTXT, Advego, TEXT.RU. Platformy takie pełnią rolę pośrednika, skupiając niezależnych klientów projektu z wnioskodawcami i zazwyczaj działają zgodnie z następującą zasadą. Klienci składają zlecenia na realizację projektów z SIWZ, terminem wykonania prac, za stałą cenę lub stawkę godzinową lub dobową. Zamówienia na te zasoby są składane według kategorii, co ułatwia ich odnalezienie. Specjaliści składają wnioski o realizację zamówienia, a klient spośród nich wybiera odpowiedniego wykonawcę.

Jeśli wymagania zleceniodawcy zostaną spełnione, akceptuje on pracę i następuje płatność (pieniądze wpłyną na konto kontrahenta w ciągu kilku godzin). Witryny pobierają procent (5%) wartości zamówienia jako opłatę transakcyjną. Istnieje duża konkurencja w popularnych zasobach do zdalnego poszukiwania pracy, więc początkujący freelancer powinien być gotowy do podjęcia mniej atrakcyjnych prac z niższymi opłatami na początku, aby pokazać jakość pracy.

Ale dzięki nabyciu umiejętności, doświadczenia i dobrej reputacji możesz znaleźć niezawodną, ​​dobrze płatną pracę bez uciekania się do ciągłych poszukiwań. W usługach internetowych wykonawcy powinni z czasem rozwijać relacje z klientami i tworzyć portfolio z przykładami prac. Większość zasobów w profilach użytkowników ma sekcję z recenzjami, które wpływają na ich reputację.

Metody i płatności za usługi

Praca na zlecenie: co to jest + porady

Metody, zasady pracy freelancerów oraz projektowanie ich relacji z klientami różnią się w zależności od branży. W obszarach takich jak audyt, konsulting (osoba zatrudniona do tymczasowego doradztwa w konkretnych kwestiach w firmie) specjaliści zewnętrzni pracują na podstawie pisemnych umów na uzgodnionych warunkach. Dziennikarze, pisarze mogą pracować według „specyfikacji” (specyfikacji technicznej klienta ze szczegółowymi instrukcjami realizacji projektu).

Freelancerzy zainteresowani stałą pracą mogą zostać zatrudnieni przez firmę do świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej na czas określony. Służy to jako „okres próbny” dla specjalisty przed zatrudnieniem w pełnym wymiarze godzin.

Dochód z freelancerów

Dochód z freelancerów jest uważany za dochód główny lub dodatkowy. To zależy od branży, lokalizacji, umiejętności, doświadczenia specjalisty. Freelancerzy ustalają koszty godzinowe, dzienne lub koszty projektu na podstawie rodzaju świadczonej usługi, poziomu umiejętności i czasu wymaganego do ukończenia projektu. Procedura rozliczeniowa zazwyczaj obejmuje wpłatę zaliczki (jako procent kapitału) lub pełną wpłatę po zakończeniu. W przypadku złożonych i dużych projektów umowa ustala harmonogram płatności, zgodnie z zakończonymi etapami lub konkretnymi rezultatami. Praktykuje się również wykonywanie pracy na podstawie umów ustnych w relacji powierniczej.

Aby mieć pewność, że otrzymują płatności, freelancerzy pracują za pośrednictwem specjalnych platform niezależnych, na których klienci ponoszą odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania warunków. Na giełdach wykonawcy składają wnioski o realizację składanych zleceń, których cena odpowiada im.

Metody płatności za usługi freelancer czasami różnią się w zależności od wykonawców i klientów. Duzi klienci, tacy jak przedsiębiorstwa, przestrzegają wewnętrznej polityki finansowej. Fachowiec przyzwyczajony do płacenia godzinami może zostać poproszony o przyjęcie zapłaty za wykonaną pracę. Przed przyjęciem lub odrzuceniem zadania starają się wynegocjować korzystne warunki dla obu stron.

Według badania z 2019 r. przeciętny freelancer w USA zarabia 20-28 USD na godzinę. Usługi tłumaczenia tekstu przynoszą 5-10 USD za godzinę. Natomiast programiści zarabiają 75 dolarów, a nawet setki dolarów na godzinę.

Rodzaje pracy freelance

Praca na zlecenie: co to jest + porady

Freelancerzy pracują w różnych branżach usługowych. Ale najczęstsze prace freelancerskie są w branżach kreatywnych. Dziennikarz, fotograf, copywriter, projektant, muzyk, artysta, twórca stron internetowych, model.

Firmy, organizacje, agencje rządowe zatrudniają freelancerów jako niezależnych wykonawców różnych zawodów. Kraje rozwijające się poza Europą i USA zlecają na zewnątrz wiele prac związanych z programowaniem komputerowym.

Według American Freelance Industry Report, najbardziej poszukiwane branże freelancerów to:

 • pisanie tekstów, redakcja, korekta, copywriting – 38%,
 • projekt – 20%,
 • transfer – 8%,
 • tworzenie stron internetowych – 6%,
 • marketing – 4%.

Według badań przeprowadzonych przez McKinsey Global Institute w USA 20-30% populacji w wieku produkcyjnym pracuje jako freelancer. Jednak według prognoz liczba ta wzrośnie do 40% w ciągu najbliższych 5-7 lat.

prawa autorskie

Freelancer, działając jako niezależny wykonawca, automatycznie otrzymuje do nich prawa autorskie przy tworzeniu produktów. Nie musisz się rejestrować, aby posiadać te prawa. Ale w postępowaniu sądowym przeciwko wydawcom o naruszenie praw autorskich może być wymagane. Chociaż zwykle spór będzie rozstrzygany na korzyść autorów, niezależnie od obecności rejestracji praw autorskich.

Zgodnie z zasadami marketplace’ów tworzenia treści (wymiany treści), artykuły zamieszczane w zasobach internetowych oraz publikacje drukowane muszą być podpisane nazwiskiem autora lub w ogóle nie być podpisane. Wskazanie osoby trzeciej jako autora jest niedozwolone i jest uważane za naruszenie praw autorskich. W niektórych krajach (Wielka Brytania) przypisanie autora potwierdza świadczenie profesjonalnych usług podlegających opodatkowaniu. Prawa autorskie nie powstają, gdy freelancer podpisze umowę wskazującą na „pracę do wynajęcia”.

Plusy i minusy freelancera

Praca na zlecenie: co to jest + porady

Freelancer, jak każda inna praca, ma zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę dla tych, którzy myślą o przeniesieniu się na tę dziedzinę w pełnym wymiarze godzin.

Minusy

Obecnie freelancer pozostaje niestandardową pracą z wieloma wadami, w tym:

 1. Mniejsza stabilność niż w zatrudnieniu. Freelancer nie ma stałej pensji, w przeciwieństwie do pracownika etatowego. Jego zarobki zależą od ilości klientów, zamówień i ich wartości. W związku z tym nie ma pewności zatrudnienia i mniejszej stabilności finansowej. Niepewny freelancer jest znany jako „syndrom uczty lub głodu”. W ciągu miesiąca możesz być zajęty pracą na krawędzi. A w następnym – zamówienia mogą nie dotrzeć. Posiadanie stałej umowy z jednym klientem jest ryzykowne. Ponieważ w każdej chwili może odmówić usług. Freelancing wymaga dobrego zarządzania pieniędzmi i ciągłego poszukiwania nowych klientów.
 2. Opóźnienia w płatnościach. Gdy płatność jest dokonywana na podstawie umów ustnych, klienci mogą dokonywać płatności z opóźnieniem lub całkowicie je odrzucić.
 3. Brak świadczeń socjalnych. Freelancerzy nie otrzymują świadczeń rządowych (premii, zwolnień chorobowych, płatnego urlopu rocznego. A także wypłaty emerytury, ubezpieczenia zdrowotnego w krajach bez publicznej opieki zdrowotnej, w tym w Stanach Zjednoczonych).

Dodatkowe wady

 1. Poziom dochodów jest niższy niż pracowników. Istnieje znaczna luka w wynagrodzeniach pracowników i freelancerów. Wolny strzelec w pełnym wymiarze godzin zazwyczaj zarabia 1,5 do 2 razy mniej niż pełnoetatowy pracownik w tym samym stażu i wieku.
 2. Szeroki zakres obowiązków. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek działa jako właściciel własnej firmy i ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki swojej pracy. A wszystko to w przeciwieństwie do pracowników najemnych odpowiedzialnych za ograniczony zakres obowiązków służbowych. Wykonuje wszystkie zadania związane z przepływem pracy: ustalanie godzin pracy, zamykanie transakcji, realizacja zamówień, prowadzenie ewidencji projektów, płacenie podatków itp.
 3. Zbudowanie kariery wymaga czasu. Freelancerzy muszą zainwestować w siebie, niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia, kupowanie oprogramowania czy branding. Aby wyrobić sobie markę i dobrą reputację, musisz zacząć od wykonywania nisko płatnych prac. Aby zdobyć doświadczenie, nawiązać relacje z klientami, stworzyć portfolio. Stworzenie nazwy zajmuje dużo czasu, a jeszcze więcej czasu na znalezienie stałych klientów, którzy oferują stabilną pracę. Staranne zarządzanie pieniędzmi i ciągłe poszukiwanie nowych perspektyw to klucz do sukcesu.

plusy

Praca jako freelancer ma wiele zalet, które pozwalają stworzyć komfortowe środowisko pracy z hobby. Niektórzy z nich:

 1. Możliwość pracy w domu. Freelancer może pracować zdalnie – z dowolnego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do Internetu. Pozwala to na podróżowanie bez przerwy w trybie pracy.
 2. Wygodne, elastyczne godziny pracy. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek może samodzielnie wybrać, kiedy i ile godzin dziennie ma pracować; ustal swój harmonogram, aby łączyć pracę ze sprawami osobistymi w celu racjonalnego wykorzystania czasu. Doświadczeni specjaliści o wysokim poziomie wiedzy mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin, ale za wynagrodzeniem w pełnym wymiarze godzin.
 3. Dostępność. Rozpoczęcie pracy z freelancerem jest szybkie i łatwe. Jest dostępny dla każdego (w tym studentów, absolwentów, osób pracujących, osób, które straciły lub nie mogą znaleźć stałej pracy), w przeciwieństwie do zatrudnienia, które wymaga doświadczenia.
 4. Swobodny wybór klientów do współpracy. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek samodzielnie wybierają, jakie projekty podjąć i dla których klientów pracować, nie ograniczając się do konkretnych sektorów rynku.
 5. Zarządzanie obciążeniem pracą, dochody. Wolny strzelec jest swoim własnym szefem. Wyznacza cele, wybiera kierunek biznesu, planuje przyszłość finansową, kontroluje potencjał zarobkowy. On też osobiście ustala stały koszt usług, stawkę godzinową, czy też decyduje za jaką cenę przyjąć zlecenia do pracy.
 6. Różnorodność działań. Freelancing obejmuje różne obszary, co pozwala ludziom się rozwijać. Dla tych, którzy mają wiele zainteresowań i chcą spróbować czegoś nowego, znajdzie się firma pasująca do ich zainteresowań i hobby.

Cechy charakteru wymagane od freelancera

Praca na zlecenie: co to jest + porady

Aby odnieść sukces we freelancerze, osoba musi mieć następujące podstawowe cechy:

 • Dyscyplina. Freelancer nie ma szefa i współpracowników, którzy monitorują jego działania. On sam odpowiada za produktywność, racjonalne, efektywne wykorzystanie czasu. Dlatego konieczna jest motywacja i dyscyplina, aby nie zbłądzić.
 • Wytrwałość. Wytrwałość jest ważna, szczególnie na początku pracy freelancera, kiedy potrzebna jest cierpliwość i wytrwałość w znajdowaniu zleceń.
 • Trwałość. Podczas wyszukiwania zleceń wykonawcy często słyszą „nie”. Ale porażka to tylko część doświadczenia, więc nie powinna Cię powstrzymywać w drodze do celu.
 • Organizacja. Freelancer odpowiada za różne zadania. Śledzi dochody i wydatki. Lub szybko odpowiada na e-maile klientów, dotrzymuje terminów. Musisz być zorganizowany, spójny, aby organizować pliki, optymalizować obciążenie pracą.
 • Towarzyskość. Praca na zlecenie wymaga dużo komunikacji. Nie musisz być zbyt otwarty. Ale aby przyciągnąć nowych klientów, potrzebujesz towarzyskości, aby wygodnie komunikować się z nieznajomymi osobiście lub online. Specjalista musi być gotowy do negocjacji z klientami. Na przykład uzgodnić wyższą stawkę, odmówić klientowi lub przerwać długoterminową współpracę. I rób to taktownie i profesjonalnie. Nie ma tu kierownika ani kolegi, który by się tym zajął.
 • Adaptacyjność, chęć rozwoju. Freelancer musi być przygotowany na przystosowanie się do nowych warunków. Nieustannie się rozwijają, poszerzają wiedzę branżową, bo zmagają się z dużą konkurencją. Niezwykle ważne jest pojemne portfolio z przykładami wykonanej pracy, świadczące o doświadczeniu i umiejętnościach.

Wniosek

Freelancing to praca obejmująca różne rodzaje działalności. Elastyczny grafik, możliwość pracy z domu w dogodnym czasie i bycia swoim własnym szefem. A to tylko kilka zalet tego sposobu zarabiania. Niezależnie od tego, czy jest to współpraca bezpośrednio z klientami, podwykonawstwo czy poprzez rynek pracy. Z pomocą tego przewodnika możesz znaleźć odpowiednią pracę freelancera i odnieść w niej sukces.

Źródło nagrywania: kakzarabotat.net

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów