...
🛫 Lue lisää infobisneksestä, talouslukutaidosta, henkilökohtaisesta kasvusta. Internet-liiketoiminta, liiketoiminta Internetissä, investoinnit, tulot, ammatit, kannattavat sijoitukset, talletukset. Menestystarinoita, itsensä kehittämistä, henkilökohtaista kasvua.

Uusi maailmantalous ja sen liiketoimintamahdollisuudet

5

Suurin osa yrityksistä on ollut syvässä shokissa nyt 5 vuotta, eivätkä he vieläkään näe ulospääsyä tästä shokista, koska he eivät huomaa, että uusi maailmantalous on tulossa. Voisi jopa sanoa, että heidän shokkinsa vain pahenee. Vuoden 2008 kriisi syöksyi heidät tähän shokkiin. Pieni osa yrityksistä selviytyi onnistuneesti tästä kriisistä, vielä pienempi osa ei edes selvinnyt.

Tämä viittaa siihen, että todelliset ongelmat eivät ole taloudessa, vaan tietyissä yrityksissä. Mikä on näiden ongelmien ydin? Kyse on siitä, että he eivät ymmärrä, että vanha talous on kuollut, sitä ei ole enää, ja sen mukana vanha ostajien käyttäytymismalli on kuollut. Jotain suurenmoista on alkamassa, jotain mitä ihmiskunta ei ole ennen nähnyt – uusi maailmantalous on muodostumassa.

Tähän trendiin sopivat yritykset selvisivät menestyksekkäästi vuoden 2008 kriisistä ja ovat kasvussa, mutta uuteen talouteen sopimattomat yritykset sulautuvat vähitellen. Ne sulautuvat kokonaan ja poistuvat markkinoilta ikuisesti, ne jäävät vain historiaan. Tästä ei voi olla epäilystäkään.

Valtiot auttavat yrityksiään parhaansa mukaan, esimerkiksi Valko-Venäjän viranomaiset ottavat jatkuvasti käyttöön erilaisia ​​rajoituksia tavaroiden tuontiin, koska ulkomaankaupan negatiivisen saldon kasvaessa liian suureksi talouskehitys ei kestä enää tätä kuormaa.

Valko-Venäjän ongelma ei ole uusi, se on ollut olemassa useita vuosia, mutta aiemmin se oli mahdollista ratkaista lainoilla. He eivät enää anna lainoja, koska he tietävät, etteivät he voi palauttaa niitä. Näin ollen ongelmasta on tullut erityisen akuutti. Ulkopuolelta voi vaikuttaa siltä, ​​että tämä on vain Valko-Venäjän ongelma, he sanovat, osta vähemmän, jos et halua negatiivista ulkomaankauppatasetta.

On kuitenkin huomattava, että tällainen ongelma olisi ollut viime aikoina, ellei se olisi ollut monia hyödykkeitä, joilla on nyt tarpeeksi korkea hinta, jotta maa saisi valuutan vaaditussa määrässä. On selvää, että uutta maailmantaloutta syntyy missä tahansa, mutta ei entisen Neuvostoliiton maissa. Maailman markkinajohtajia näissä maissa ei todennäköisesti esiinny.

Yleisesti ottaen ongelma on tyypillinen kaikille maailman maille, ehdottomasti kaikille, koska talous on nyt globaali. Ongelman ydin on, että hyvin harvat ihmiset todella ymmärtävät, mitä uusi maailmantalous on. Ne, jotka ymmärtävät, eivät puhu siitä, koska he eivät halua menettää strategista kilpailuetuaan. Ilmeisesti yksi tällainen yritys on Coca-Cola, koska Coca-Cola-markkinointi pysyy tehokkaana myös uusissa olosuhteissa.

Mikä on uusi talous?

Mikä on uusi talous? Tämä on helppo ymmärtää, jos ymmärtää, mitä maailmantaloudesta todella puuttuu, mistä alijäämä koostuu. Tämä puute koostuu ideoista ja ideoiden esittelytavoista. Ideoiden toteuttamiseen ja levittämiseen on olemassa valtava infrastruktuuri, mutta ideat itsessään eivät riitä eikä toteutusmenetelmiä ole riittävästi. Kaikki käytetyt menetelmät eivät toimi hyvin, koska niille on kehittynyt immuniteetti.

Voidaan jopa sanoa, että kriisin todellinen syy ja olemus on, että olemassa olevat todellisuutta vastaavat ideat on jo toteutettu, eikä uusia ideoita ole horisontissa, niin sanotusti genren kriisi on tullut. Maailmantalous on ideoiden puutetta vastaan ​​kuin muuri. Hänellä ei ole mitään tekemistä.

Tietysti se jatkaa vanhojen ideoiden ilmentymistä ja toimii periaatteessa niiden kustannuksella, mutta siitä syntyvä tulo ei enää riitä, sillä suuria tuloja saa vain, kun ottaa käyttöön innovaatioita tai ts. kun mainostat uusia ideoita. Tämä ongelma voidaan ratkaista vain, jos uusi maailmantalous rakennetaan täysin erilaisille periaatteille.

Toistaiseksi vakavaa ratkaisua tähän ongelmaan ei ole nähtävissä maailmanlaajuisesti. Osa ongelmasta ratkeaa tavaramerkin käytöllä. Tavaramerkin kautta toteutetut ideat aktivoituvat ja siten ostomotivaatio lisääntyy. Mutta tämä ei riitä. Varsinaista läpimurtoratkaisua ei ole. Se voi olla siellä, mutta ne, joilla on se, odottavat vain kilpailijoidensa poistumista areenalta.

Näin ollen kriisiltä vältyivät yritykset, jotka pystyvät luomaan ja toteuttamaan uusia ideoita. Toisin sanoen nyt rahaa tienaavat vain ne yritykset, jotka pystyvät tuottamaan uusia ideoita ja toteuttamaan niitä. Uusien ideoiden synnyttäminen, toteuttaminen ja myöhempi vahvan brändin luominen on uuden talouden veturi. Näin ollen vain ne yritykset, jotka sopivat tähän talouteen, voivat menestyä.

Miltä uusi maailmantalous näyttää?

Entisen Neuvostoliiton maissa ei ole tällaisia ​​yrityksiä, tänne jäävät vain yritykset, jotka voivat kopioida muiden ideoita. Periaatteessa uuden maailmantalouden edustajat ovat keskittyneet Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja hieman Japaniin. Kiina yrittää myös saada tällaisia ​​yrityksiä haltuun, mutta toistaiseksi se ei ole onnistunut. Samaan aikaan uudelle taloudelle rakennetaan uutta 3D-tulostimiin perustuvaa toimialaa. Heillä on vielä vähän kapasiteettia, mutta 10 vuoden kuluttua he pystyvät tuottamaan ehdottomasti kaiken.

Uusi maailmantalous ja sen liiketoimintamahdollisuudet

Itse asiassa tämä tarkoittaa, että Valko-Venäjän taloudella, samoin kuin viime aikoina ja periaatteessa muilla entisen Neuvostoliiton mailla, ei ole mitään tarjottavaa maailmalle. Jos ei ole mitään tarjottavaa, ei ole mitään myytävää. Koska ei ole mitään myytävää, ei ole valuuttaa ostaa tuontitavaroita. nykyinen on toistaiseksi pelastettu raaka-aineiden saatavuudella, jota ilman ideoiden luojien ja levittäjien on mahdotonta tuottaa tavaroita.

Resurssien osuus valmiiden tuotteiden hinnasta on kuitenkin melko pieni, joten raaka-aineiden vienti ei lähiaikoina kata tavaroiden tuontia edes viime aikoina. Kaikki tämä johtaa siihen, että jos et ala luomaan uutta globaalia taloutta vastaavia yrityksiä, elintaso laskee, koska tuontitavaroita ei riitä kaikille. Se tulee olemaan jotain sellaista kuin nyt Pohjois-Koreassa tai kuten se oli Neuvostoliitossa, jossa modernit tavarat ovat saatavilla vain kapealle eliittiä lähellä olevalle ihmisryhmälle.

Toisin sanoen valtioiden ongelmista tulee tiettyjen ihmisten ongelmia. Samalla ne vaikuttavat myös liiketoimintaan. Tämä johtuu siitä, että erittäin suuri osa väestöstä sekä Valko-Venäjällä että viime aikoina muissa entisen Neuvostoliiton maissa harjoittaa tavaroiden tuontia ja myyntiä. On vaikea sanoa, kuinka paljon tämä on tarkalleen prosentteina, luultavasti yli 50%. Näin ollen he elävät siitä. Jos valuuttaa ei ole, ei ole mahdollisuutta ostaa tuontitavaroita, mikä tarkoittaa, että kauppaa ei yksinkertaisesti ole.

Jos tilanne ei muutu, eikä mikään viittaa siihen, että se muuttuisi, monilla yrityksillä ei ole mitään tekemistä, mikä tarkoittaa, että niissä työskentelevät ihmiset jäävät ilman työtä. Tämä ei ole fantasiaa – tämä on hyvin konkreettista todellisuutta. Toistaiseksi se on tyypillistä lähinnä Valko-Venäjälle, mutta kun nykyisen tuonnin määrä kasvaa viime aikojen viennin määrää suuremmiksi, ja tämä tapahtuu hyvin pian, koska jopa sotatarvikkeita on jo alettu ostaa ulkomailta, Esimerkiksi Mistrals Ranskassa 1,5 miljardin euron arvosta, tilanne muuttuu radikaalisti.

Siten näiden maiden taloudet heikkenevät merkittävästi.

Joten hyvin pian entisen Neuvostoliiton maat saavat erittäin vakavia rajoituksia tavaroiden tuonnille. Tietenkään viranomaisilta ei voi olla rajoituksia, mutta valuutan puuttuminen ei katoa mihinkään ja tämä on tärkein rajoitus. Siten näiden maiden taloudet supistuvat merkittävästi. Jos otamme Valko-Venäjän, niin se uppoaa lähitulevaisuudessa noin 10 miljardilla dollarilla, ts. negatiiviselle saldolle.

Näin ollen ne yritykset, jotka elävät tuonnilla, joutuvat ensimmäisinä jakelun piiriin. Näin ollen meillä on mahdollisesti Valko-Venäjän ja muiden entisen Neuvostoliiton maiden alueella 50-60 prosentin työttömyysaste. Kukaan ei sääli näitä ihmisiä. Loput harjoittavat raaka-aineiden louhintaa ja vientiä, joten mikään ei uhkaa heitä lähitulevaisuudessa.

On selvää, että tämä on erittäin vakava ongelma, koska ihmisillä ei yksinkertaisesti ole minnekään mennä töihin. Vientisuuntautuneilla yrityksillä on jo henkilöstöä, eikä uusien yritysten perustamista juuri suunnitella. Toisin sanoen joka toisella ei ole työtä! Todennäköisesti monet joutuvat jälleen kasvattamaan perunoita ja muita vihanneksia mökissään ja kylissään selviytyäkseen jotenkin.

Saattaa tuntua, että tämä on jonkinlainen unelma, että pian kaikki selviää. Tätä ei tarvitse toivoa, ja tästä on esimerkkejä: Libya, Egypti ja muut maat, joissa ongelmat ovat alkaneet hiljattain. On selvää, että nämä ongelmat loivat juuri ne maat, joilla on melko vahva ihanteellinen talouden ala, koska vain heillä on tähän tarvittavat resurssit, vapaat resurssit.

Muilla mailla ei ole tähän resursseja, ne selviävät ainakin sisäisistä ongelmista. Nämä maat ovat tehneet kaikille selväksi, etteivät ne aio enää ruokkia muita, luoda heille markkinoita omalla kustannuksellaan. He itse asiassa vihjasivat, että jos haluat työskennellä, luo ideasi, edistä niitä ja luo sitten markkinoita niiden pohjalta. Jos et tiedä miten se tehdään, hanki yritysneuvoja ja opi.

He eivät enää päästä ketään markkinoilleen. Mitä tehdä, uusi maailmantalous tulee olemaan erittäin vaikea, varsinkin aluksi. Ehkä myöhemmin, kun "piirakkaa” on ylijäämäinen, muut saavat sen nähdä, mutta taaskaan he eivät anna sen vain niin, vaan edullisin ehdoin uuden maailmantalouden kannalta kehittyneille maille. Ymmärtääksesi kuinka elää uusissa olosuhteissa, on suositeltavaa lukea liiketoimintaa koskevia artikkeleita.

Tästä syystä on vain yksi tie ulos tästä tilanteesta – meidän on aloitettava mahdollisimman pian uusien ideoiden luomisen oppiminen, niiden toteuttaminen kuluttajien parissa ja ideoita vastaavien tuotteiden luominen. Samalla on toivottavaa panostaa ideoihin, joissa on vientipotentiaalia, jotta on mahdollisuus ansaita valuuttaa ja ostaa tuontitavaroita. On myös toivottavaa, että paikallisista raaka-aineista luodaan tavaroita uusien ideoiden toteuttamiseen, jotta raaka-aineiden tuontiin ei tarvitse kuluttaa valuuttaa.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja