...
🛫 Przeczytaj więcej o infobiznesie, wiedzy finansowej, rozwoju osobistym. Biznes internetowy, biznes w Internecie, inwestycje, zarobki, zawody, opłacalne inwestycje, depozyty. Historie sukcesu, samorozwój, rozwój osobisty.

Jak zarabiać na inwestycjach: wskazówki + sposoby

7

Jak zarabiać na inwestycjach?

Marzeniem każdego pracującego człowieka jest zarabianie bez wielu godzin codziennej pracy. A to pragnienie jest całkiem realne. Aby zostać inwestorem, wystarczy zanurzyć się w świat giełdy i nauczyć się wyczuwać opłacalne nisze dla inwestycji.

Dochód pasywny to bezpośrednia droga do niezależności finansowej. Dzięki kompetentnemu podejściu może stać się nie tylko przyjemnym dodatkiem do głównego dochodu, ale także w pełni zapewnić Ci za kilka lat. Zastanówmy się, jak zarabiać na inwestycjach, od czego zacząć studiować giełdę i czy istnieje system wygranej i wygranej na zwiększenie pieniędzy.

Dlaczego inwestować w papiery wartościowe?

Jeszcze 5 lat temu lokaty bankowe były dla osoby pracującej źródłem dochodu pasywnego. Ale ich skuteczność jest niewielka, usprawiedliwiali się jedynie sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy. I nawet zyskowne odsetki (według dawnych standardów) nie przyniosłyby takiego zysku, jaki otrzymują teraz początkujący inwestorzy.

Ta metoda ma jednak niski poziom ryzyka: w przypadku upadku banku deponenci mogą zwrócić nawet 1,4 mln. Nikt nie zrekompensuje strat pracując na giełdzie. Nie jest to jednak powód do odmowy studiowania i interakcji z instrumentami finansowymi (papierami wartościowymi).

Najłatwiejszym sposobem dla początkującego inwestora na uzyskanie pierwszego dochodu jest zakup papierów wartościowych i po odczekaniu na wzrost wartości ich sprzedaż. Na przykład, jeśli zainwestowałeś 10 tysięcy w zakup akcji, to za rok działalności minimalny zysk wyniesie 20 tysięcy (3-4% inwestycji tygodniowo). Potrzebujesz tylko dostępu do Internetu, 15 minut dziennie, aby studiować wiadomości ze świata finansów i inwestycji, darmowe pieniądze.

Jak zarabiać na inwestycjach – Podstawowe instrumenty finansowe

Przyjrzyjmy się kilku ważnym pojęciom:

 1. Akcje to papiery wartościowe, które świadczą o posiadaniu ich właściciela do udziału w spółce. Kupując je inwestor staje się właścicielem akcji (choć niewielkiej części). Ustalają prawo osoby do otrzymywania dywidendy (części zysku spółki akcyjnej).
 2. Obligacja to IOU wyemitowany za pieniądze zainwestowane w firmę (lub stan), dający prawo do uzyskania pewnego dochodu w przyszłości (niewielki procent wartości nominalnej).
 3. Weksel jest pisemnym zobowiązaniem pieniężnym pożyczkobiorcy wobec osoby, której wystawiono ten papier. Stabilny instrument finansowy, który przynosi niewielki, ale gwarantowany zysk. Bezpośredni zakup bonów nie jest możliwy, jedynie poprzez zakup akcji ETF FXTB (krótkoterminowe obligacje rządu USA).
 4. Akcje to papiery wartościowe dające prawo do posiadania akcji kilku spółek.

Akcje to akcje funduszu inwestycyjnego, portfela, który łączy pieniądze różnych inwestorów.

Od czego zacząć inwestować?

Jak zarabiać na inwestycjach: wskazówki + sposoby

Musisz zarabiać na inwestycjach dokonując transakcji kupna i sprzedaży dokumentów finansowych na wyspecjalizowanej platformie handlowej – giełdzie. Pozwala zdalnie inwestować w papiery wartościowe, śledzić dynamikę wartości i sprzedawać je po cenie rynkowej.

Teraz platforma istnieje online, do dostępu potrzebny będzie smartfon lub laptop oraz otwarty indywidualny rachunek inwestycyjny. Pomiędzy inwestorem a giełdą istnieje pośrednik – broker, bank lub firma inwestycyjna. Zapewniają osobom fizycznym dostęp do transakcji finansowych.

Uwaga! Inwestowanie za pośrednictwem giełdy jest bezpieczniejsze i łatwiejsze niż handel pozagiełdowy. System na miejscu jest kontrolowany przez władze federalne, więc naruszenia ze strony firm i inwestorów są niedopuszczalne. Oznacza to, że dana osoba jest chroniona przed transakcjami z oszustami, przed ryzykiem utraty zainwestowanych pieniędzy.

Jak zarabiać na inwestycjach – w co inwestować?

Główne rosyjskie giełdy to Petersburg i Moskwa. Giełda Kapitałowa umożliwia sprzedaż i zakup papierów wartościowych, walut, metali szlachetnych, opcji, produktów spożywczych, kontraktów terminowych.

Opcje to instrument finansowy, który daje kupującemu prawo do zakupu lub sprzedaży aktywów w dowolnym momencie po z góry określonej cenie. W przeciwieństwie do kontraktów futures, do spełnienia warunków zobowiązuje tylko sprzedającego.

Futures to ten sam instrument, ale zobowiązuje obie strony (kupującego, sprzedającego) do kupna i sprzedaży aktywa po wcześniej ustalonej cenie.

Petersburska Giełda Papierów Wartościowych zapewnia dostęp do transakcji rynkowych surowcami (produktami rafinacji ropy naftowej, przemysłu drzewnego, rolnictwa) oraz kontraktami terminowymi.

Papiery wartościowe są emitowane na giełdę przez emitentów. Mogą to być przedsiębiorstwa, państwo lub jego odrębne podmioty. Taka operacja pozwala przyciągnąć dużo pieniędzy na rozwój projektów z dochodem dla inwestora.

Od czego zacząć i czy początkujący może zarabiać?

Jak zarabiać na inwestycjach: wskazówki + sposoby

Osiągnięcie imponującego wyniku i zarobienie na inwestycjach w pierwszym roku jest realistyczne. Konieczne jest tylko prawidłowe podejście do problemu. Zacznij od definicji:

 1. Rozmiar załącznika. Początkujący inwestor na etapie szkolenia nie powinien inwestować więcej niż 100 tys. 🪙 10 tys. ̶ optymalnych pieniędzy, aby przestudiować system giełd i nauczyć się inwestować. Teoretycznie możesz zacząć od 1000 centów, jeśli instytucja bankowa działa jako broker. Pobierają niskie opłaty transakcyjne (na przykład Tinkoff pobiera 0,025-0,3% za transakcję). W związku z tym stopa zwrotu jest wysoka.
 2. Rodzaj handlu: niezależny lub pośredniczący. W zależności od wielkości inwestycji i chęci zgłębienia wybranej niszy, możesz zainwestować samodzielnie lub zawrzeć umowę z profesjonalistami. Ale ostateczna decyzja o transakcjach należy do właściciela. We współpracy z funduszami inwestycyjnymi inwestor uzyskuje dochód, ale nie może samodzielnie rozporządzać aktywami.

Więcej o brokerach i funduszach inwestycyjnych

Aby samemu zarabiać na inwestycjach, potrzeba czasu na przestudiowanie instrumentu finansowego, analizę statystyk i sytuacji gospodarczej. Codzienny przegląd raportów giełdowych, stanu spółek i dynamiki cen to główna praca inwestora, która bezpośrednio wpływa na jego dochody. Jeśli nie chcesz wchodzić w szczegóły, powinieneś zawrzeć umowę z profesjonalistą, który przeprowadzi dla Ciebie transakcje. Ryzyko mniejsze, prawdopodobieństwo zysku wysokie.

Ważny! Współpraca z maklerami zakłada, że ​​właściciel papierów wartościowych podejmuje decyzje, a makler je realizuje. Praca z powiernikami jest budowana według tego samego schematu, ale sprzedają, kupują akcje bez powiadamiania inwestora. Współpraca z funduszami inwestycyjnymi pomoże uwolnić się od odpowiedzialności za decyzje dotyczące transakcji finansowych.

Fundusz powierniczy lub fundusz powierniczy to portfel, który gromadzi pieniądze od różnych inwestorów, aby wspólnie kupować obligacje i akcje. Mówiąc najprościej, inwestujesz kwotę, a profesjonaliści nią zarządzają.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Aby rozpocząć współpracę z funduszem inwestycyjnym, inwestor musi nabyć w nim udział. Udział podlega kupnie, sprzedaży i zastawowi. Zarządza pieniędzmi zebranymi od wszystkich uczestników funduszu, czyli firmy zarządzającej. Za nim pozostają decyzje o transakcjach dokonywanych w ramach portfela.

Tworząc fundusze inwestycyjne, z góry określa się niszę, w którą będą inwestować: obligacje, akcje, antyki, waluta obca. Aby uzyskać większy zysk, kierunki są łączone. W funduszach zorganizowanych dla inwestorów profesjonalnych, wysokie ryzyko, dochód; dla niewykwalifikowanych inwestorów ryzyko i zwrot są niższe.

Fundusze inwestycyjne dzielą się również na:

 • otwarte (sprzedaż i kupno akcji w każdym dniu roku);
 • interwał (operacje z udziałami są dostępne 3-4 razy w roku);
 • zamknięte (kupno tylko w roku założenia, sprzedaż ̶ w roku rozwiązania).

Dla inwestora, który nie jest gotowy zainwestować dużo pieniędzy, odpowiednie są otwarte fundusze inwestycyjne. Możesz zainwestować co najmniej 1000 🪙 na okres 1 roku.

Jak zarabiać na inwestycjach – Kompetentna strategia

Jak zarabiać na inwestycjach: wskazówki + sposoby

Strategia określa Twoje zachowanie na giełdzie: co kupujesz i sprzedajesz, czy jesteś gotowy na ryzyko, co wpływa na Twoją ostateczną decyzję. Jest niezbędny zarówno do samodzielnej pracy, jak i do współpracy z zaufaną osobą.

Trzy główne pytania składające się na strategię inwestycyjną to:

 1. Gdzie (w jakie aktywa) inwestować pieniądze?
 2. Na jak długo (rok, 5 lat)?
 3. Jaki jest maksymalny akceptowalny procent strat?

Przykład: aktywa – akcje wielu dużych firm (Gazprom, Sbierbank, Tinkoff). Okres inwestycji ̶ 2 lata. Kwota straty ̶ 25%. Jeśli cena akcji spadła do 25% lub więcej, aktywa są natychmiast sprzedawane (pomimo tego, że nie minęły jeszcze 2 lata).

Podobnie strategia jest omawiana z brokerem lub powiernikiem. Wstępnie ustalone limity zmniejszają ryzyko utraty zysków przy zachowaniu pierwotnej kwoty inwestycji.

Ważny! Przed wyborem rodzaju aktywów zapoznaj się z prognozami inwestycyjnymi, zapoznaj się z opiniami traderów i brokerów. Spójrz na dynamikę cen akcji różnych spółek na przestrzeni kilku lat.

Wybór brokera: Tinkoff Investments

Jak zarabiać w Tinkoff Investments? Wystarczająco proste. Firma wspiera początkującego inwestora udostępniając bezpłatny kurs „Jak inwestować". Obejmuje 9 wykładów, kolokwiów i egzaminu końcowego. Omawia podstawowe pojęcia, wysokość opodatkowania, zasady pracy na giełdzie oraz zasady ograniczania ryzyka.

Musisz zacząć inwestować od otwarcia rachunku inwestycyjnego. Klient potrzebuje karty debetowej: jeśli jest dostępna, dokumenty są podpisywane online, jeśli nie, kartę dostarczają pracownicy organizacji.

Tinkoff oferuje niski procent prowizji za transakcje finansowe (sprzedaż akcji, obligacji): 0,025-0,3%. Prowizja za uzupełnienie, prowadzenie konta nie jest pobierana. Nie ma minimalnej kwoty inwestycji, gdy aktywujesz funkcję Banku Inwestycyjnego, niewielkie odliczenia są automatycznie przelewane z karty na Twoje konto, inwestując pieniądze w portfele Tinkoff Capital.

Co kupić?

Jak zarabiać w Tinkoff Investments bez doświadczenia? Poznaj elektroniczne wydanie Tinkoff Magazine, w którym profesjonalni traderzy dzielą się swoimi prognozami i sytuacją na rynku inwestycyjnym. Wyraźnie pokazują dynamikę cen akcji wielu dużych spółek zagranicznych.

Platforma udostępnia również bezpłatnego asystenta – doradcę robota. Program jest zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, działa na podstawie wprowadzonych danych klienta. Należy odpowiedzieć na 6 pytań, wskazując żądaną kwotę inwestycji, a system zbierze indywidualny portfel inwestycyjny. Świetny sposób na rozpoczęcie pracy w tej niszy.

Możesz zacząć inwestować w gotowe portfele, które zapewniają gwarantowany dochód. Koszt od 30 tysięcy 🪙, pełny zwrot w ciągu roku.

Uwaga! Inwestorowi nieprofesjonalnemu trudniej jest zarobić. Aby zwiększyć dochody, kupuj papiery wartościowe zarówno wielu, jak i zagranicznych przedsiębiorstw.

Które akcje są najbardziej opłacalne?

Analitycy Tinkoff Investments od kilku lat regularnie publikują statystyki z wykresami i tabelami. Początkujący inwestor początkowo będzie miał trudności, ale takie raporty pomagają zwiększyć rentowność i zdecydować o dalszym planie działania.

Według raportu za 6 miesięcy 2021 r. wysoki procent wzrostu odnotowano w zapasach:

 • Severstal ̶ 22,65% wydajności;
 • „Crocs Inc” – wydajność 54,67%;
 • Detsky Mir ̶ wydajność 9,58%;
 • Sbierbank ̶ rentowność 9,21%;
 • „Bank of America Corp” – rentowność 18,36%;

Opłacalne obligacje: „PIK-Corporation issue 2″ – rentowność 8,4% przez 40 miesięcy; „QIWI issue 1″ 8,88% wydajności przez 26 miesięcy.

Liderzy wzrostu wśród wielu przedsiębiorstw na przestrzeni kilku lat (wg holdingu RBC media): Beluga (+179,6%), TCS Group (+87,9%); YATEK (128,1%), Waryogannieftiegaz (95,2%). Gwałtowny, niewytłumaczalny wzrost cen nastąpił na akcjach Kazanorgsintez, gdzie rentowność przekroczyła 50%.

Uwaga! Dane mają charakter informacyjny i nie gwarantują przyszłych zysków.

Wybór brokera: VTB Investments

Jak zarabiać na VTB Investments? Algorytm jest podobny do brokera Tinkoff, stworzono również aplikację mobilną dla użytkownika, w którym dokonywane są transakcje.

Możesz zainwestować sam lub skorzystać z usług doświadczonego tradera, analityków i doradcy robotów. Transakcje finansowe odbywają się na dwóch platformach: giełdach w Petersburgu i Moskwie. Asystent robota opcjonalnie zbierze indywidualny portfel na podstawie zainwestowanej kwoty, celów klienta.

Podobnie jak Tinkoff, VTB dostarcza analizy bieżącej sytuacji gospodarczej, prognozy inwestycyjne od profesjonalnych traderów. Tabele, statystyki, wykresy – wszystko, co pomoże zmniejszyć ryzyko i zwiększyć dochody.

Prowizja maklerska od transakcji finansowych ̶ 0,05%, 0,01% samej giełdy. Prowadzenie i prowadzenie konta jest bezpłatne. Klienci banku mają zapewniony preferencyjny kurs wymiany walut.

Od czego zacząć inwestować?

Jak zarabiać na inwestycjach: wskazówki + sposoby

Aby zarabiać na inwestycjach w VTB należy otworzyć konto maklerskie: w placówce banku (wymagany jest tylko paszport), na stronie internetowej VTB Online lub w aplikacji VTB Moje Inwestycje. Możesz również zostać klientem banku online, wypełniając wniosek i podając dane osobowe.

Transakcje przeprowadzane są za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Pozwala sprzedawać, kupować papiery wartościowe, gromadzić portfel lub kupować gotowy. Ale można w nią zainwestować już od 50 tys. Prowizja za wypłatę pieniędzy (do 300 tys.🪙 miesięcznie) nie jest pobierana.

Inwestorom kwalifikowanym broker zapewnia dostęp do pozagiełdowego rynku zagranicznego. Reprezentowane są tam największe zagraniczne przedsiębiorstwa i różne instrumenty finansowe. Ci, którzy mają na koncie 10 mln 🪙, mają możliwość skorzystania z usług osobistego doradcy (240-300 tys. rocznie). Gwarantuje zwiększenie dochodów klienta, zmniejszając ewentualne ryzyko.

Jak zarabiać na inwestycjach i ile można zarobić?

Dochody w tej niszy nie są ograniczone i zależą bezpośrednio od wielkości inwestycji. Liczy się nie to, ile pieniędzy wydałeś na początku, ale ile zainwestujesz w proces inwestowania. Zacznij od prostych instrumentów finansowych, kup zyskowne (stabilne) akcje.

Nie da się obliczyć dokładnego zysku, ponieważ wskaźnik zależy zarówno od działań inwestora, jak i dynamiki cen na giełdzie. Ale po 2-3 miesiącach masz gwarancję otrzymania 2-4 tys. 🪙 i 15-20 tys. po roku inwestycji.

Aby osiągnąć dochód pasywny w wysokości 50-60 tys., należy uzupełnić portfel papierami wartościowymi, a zarobione pieniądze zainwestować (ponownie zainwestować) w nowe aktywa. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo praca inwestora to nie loteria, ale wynik przemyślanej strategii.

Prosty przykład pomoże Ci zrozumieć, ile możesz zarobić na akcjach. 10 akcji Sbierbanku, kupionych po cenie 302,27, przy przychodach 42,97% rocznie, przyniesie właścicielowi 1300 🪙 (przy stabilnej dynamice).

Projekty oszustwa w biznesie sieciowym

Termin „oszustwo” w biznesie jest interpretowany jako projekt oszustów, oszustów. Firmy należą do tej kategorii, gdy naruszają harmonogram płatności, nie wypełniają swoich zobowiązań wobec inwestorów, pracowników, partnerów.

W kręgu inwestorów „oszustwo” to piramida finansowa, projekt inwestycyjny typu hype. Taki biznes istnieje tylko kosztem inwestycji innych, ponieważ nie mają własnych dóbr. Charakteryzują się szybkim wzrostem (w pierwszych 2 latach), kończącym się upadłością. Nie istnieje od ponad 5 lat.

Zadaniem kierowników takich projektów jest pozyskanie inwestora, wykorzystując marketing typu macierzowego jako sposób na promocję. Kiedy napływ dochodów ustaje, firma jest zamykana.

Jak zrozumieć, że projekt ma problemy:

 • awarie oficjalnej strony internetowej;
 • przedstawiciele firmy zgłaszają problemy techniczne (komplikujące proces wypłaty pieniędzy);
 • depozyty są zamrożone, pieniądze są przekazywane do funduszu rezerwowego.

Jeśli na twarzy pojawią się oznaki „oszustwa”, musisz natychmiast wycofać dochód z projektu.

Błędy początkowego inwestora

Jak zarabiać na inwestycjach: wskazówki + sposoby

Nie kupuj aktywów za pożyczone pieniądze. Powinieneś mieć do dyspozycji darmowe pieniądze, biorąc pod uwagę istniejącą „poduszkę powietrzną” i odroczony kapitał na nieprzewidziane okoliczności. Musisz mieć pewność, że możesz stracić inwestycje bez szkody dla swojego budżetu.

Samoinwestowanie wymaga dokładnego przygotowania. Trenuj, zapoznaj się z przydatną literaturą:

 • John Murphy „Inwestor wizualny”;
 • William Bernstein „Manifest inwestorski”;
 • Benjamin Graham „Inteligentny inwestor”;
 • John Rothchild, Metoda Petera Lyncha. Strategia i taktyka inwestora indywidualnego.

Nie daj się zastraszyć dynamice wzrostu cen akcji (zwłaszcza w perspektywie 2-3 lat). To standardowa sytuacja na giełdach. Ustaw swój własny limit strat i skup się na jego procentach.

Uwaga! Nie wierz w obietnice wysokiego procentu dochodów. 400-500% – nienaturalne tempo wzrostu.

Przydatne materiały do ​​uzyskania pierwszego dochodu z inwestycji

Inwestowanie w giełdę należy rozpocząć po ukończeniu szkolenia i zapoznaniu się z podstawowym materiałem.

Książki: Philip Fisher Common Stocks and Extraordinary Earnings; Adam Smith „Hazard”; William F. Sharp „Inwestycje”; Vladimir Savenok „Twoje pieniądze powinny działać”.

Kursy: Moskiewska Giełda „Path of the Investor”; Lectorium „Azbuka Finanse”; Akademia Khana „Akcje i obligacje”; Szkoła Inwestorów VTB; Finarium „Inwestycje dla początkujących”; „Instrumenty finansowe dla inwestora prywatnego” Coursera; BCS „Inwestycje 101″; Broker Otwarcia „Łatwy start”.

Kanały YouTube: „Alt-Invest” (kurs wykładowy); „Pieniądze nie śpią”; „Masza inwestuje”; „Notatki milionera”; "Niezależność finansowa"; „Milioner z Trueshcheb”; „Inwestuj w przyszłość”; „Dmitrij Solodin”; „Kupiec Jewgienij Czernych”; „Zły inwestor”

Kanały telegramowe: „Blog leniwego inwestora”; "Gospodarka"; "Praca dyplomowa"; "Dochód"; "Doradca finansowy"; „Cytryna na herbatę”; Dziennik Tinkoffa.

Możesz zacząć zarabiać na inwestycjach już od 1000 🪙 i wypłacać zysk w wysokości 20-30 tys 🪙 w ciągu roku. Nie bój się handlować na giełdach, ponieważ jest wystarczająco dużo przydatnych materiałów, aby nauczyć się pracy z papierami wartościowymi. I nie ma znaczenia, ile wyniósł pierwszy depozyt, najważniejsze jest stopniowe uzupełnianie konta maklerskiego i reinwestowanie zysku uzyskanego w pierwszym roku w nowe aktywa.

Źródło nagrywania: kakzarabotat.net

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów